Hướng dẫn sử dụng phiên bản cũ của Debian trong sources.list

Quản Trị Mạng - Đối với người dùng phiên bản đã quá cũ của Debian như Etch, Sarge, Woody, có một lý do khiến bạn không thể nâng cấp lên các distribution khác bởi bạn đã tinh chỉnh rất nhiều trong hệ thống, do đó nếu nâng cấp lên bản mới sẽ làm hỏng hệ thống của mình. Thật không may, kho lưu trữ thông thường cho các phiên bản này không còn tồn tại, vì vậy bạn không thể cài đặt phần mềm mới hoặc update các gói hiện hành sử dụng apt.

Hướng dẫn sử dụng phiên bản cũ của Debian trong sources.list

Để giải quyết vấn đề này, bài viết sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa /etc/apt/sources.list nhằm giúp hệ thống cũ vẫn nhận được các gói mới sử dụng apt.

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ nhằm đối phó trong hoàn cảnh cần thiết, chúng tôi khuyến cáo bạn nên nâng cấp hệ thống của mình lên phiên bản mới nhất có thể.

Sửa đổi /etc/apt/sources.list

Khi một phiên bản Debian đạt đến mức độ EOL (end of life), repositories của nó sẽ được chuyển tới kho lưu trữ của Debian. Chính vì vậy chúng ta có thể sử dụng kho này để nhận được các gói cho distribution của mình. Cú pháp cho /etc/apt/sources.list như sau:

deb http://archive.debian.org/debian/ <version> main non-free contrib
deb-src http://archive.debian.org/debian/ <version> main non-free contrib
deb http://archive.debian.org/debian-security/ <version>/updates main non-free contrib
deb-src http://archive.debian.org/debian-security/ <version>/updates main non-free contrib

Dành cho Debian Etch bạn muốn thêm chú thích cho các kho lưu trữ khác trong /etc/apt/sources.list, thêm vào dòng lệnh sau:

vi /etc/apt/sources.list

deb http://archive.debian.org/debian/ etch main non-free contrib
deb-src http://archive.debian.org/debian/ etch main non-free contrib

deb http://archive.debian.org/debian-security/ etch/updates main non-free contrib
deb-src http://archive.debian.org/debian-security/ etch/updates main non-free contrib

Tiếp theo chạy lệnh:

apt-get update

Sau đó cập nhật các gói cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này:

W: There is no public key available for the following key IDs:
9AA38DCD55BE302B
W: GPG error: http://archive.debian.org etch/updates Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9AA38DCD55BE302B
W: You may want to run apt-get update to correct these problems

Hãy khắc phục bằng cách cài đặt debian-archive-keyring package...

apt-get install debian-archive-keyring

Và chạy lại lệnh trên một lần nữa:

apt-get update

Thứ Hai, 10/10/2011 14:30
31 👨 671
0 Bình luận
Sắp xếp theo