GPS Calculator PRO đang miễn phí cho Windows Phone

GPS Calculator PRO là một ứng dụng điều hướng bản đồ cho phép người dùng nhận được vị trí hiện tại, tính toán chính xác khoảng cách, diện tích, xem đường đo dựa trên WGS-84 và thậm chí có thể hoạt động cả online & offline.

Tải GPS Calculator PRO cho Windows Phone

GPS Calculator PRO đang miễn phí cho Windows Phone

Ứng dụng bình thường có phí 1.99$ nhưng hiện đang miễn phí cho Windows Phone trong ngày hôm nay thông qua myAppfree.

Một số tính năng chính:

  • Quản lý địa điểm yêu thích (waypoints) và xem trạng thái GPS. Quản lý cài đặt GPS chi tiết
  • GPS Calculator cung cấp một toạ độ chính xác
  • GPS Calculator cho phép người dùng ở chế độ Offline
  • Altimeter cho phép để có được độ chính xác ở bất kỳ điểm nào
  • Time tab cung cấp nhiều muối giờ khác nhau
  • Có khả năng tự thêm một số điểm
  • Lưu theo dõi vào thư mục tài liệu điện thoại
  • Offline HERE+ maps
Thứ Hai, 26/01/2015 14:38
31 👨 175
0 Bình luận
Sắp xếp theo