Email đang chuyển sang thiết bị di động

Email thường không được coi là dạng liên lạc di động nhưng nghiên cứu mới của comScore cho thấy rằng đã tới lúc cần nghĩ lại.

Nghiên cứu của comScore vừa công bố chỉ ra rằng người Mỹ đang chuyển việc sử dụng email từ máy tính sang điện thoại di động (điện thoại di động thông minh và những điện thoại hỗ trợ email) và máy tính bảng ngày càng nhiều hơn.

Theo comScore, số người truy cập vào các trang email trực tuyến như Gmail hay Yahoo Mail từ máy tính trong tháng 11/2010 đã giảm 6% so với năm trước. Trong khi đó, số lượng mở trang (page view) của các trang email trực tuyến cũng giảm khoảng 15%. Số liệu này của comScore không tính đến việc sử dụng các chương trình email trên máy tính như Microsoft Outlook hay Apple Mail.

Trong cùng thời gian trên, comScore cho hay, số người truy cập các ứng dụng email (cả trên web và qua ứng dụng riêng) từ các thiết bị di động tăng khoảng 36%. Trong đó, nam giới có tỷ lệ sử dụng email bằng điện thoại di động nhiều hơn nữ giới khoảng 14%.

Trẻ em độ tuổi từ 12-17 là nhóm có sự giảm sút việc sử dụng email trên máy tính cao nhất, giảm tới 24% về số lượng người truy cập vào các trang email, giảm 48% về thời gian dành cho các trang email và giảm 53% về tổng số pageview trên các trang email. Trong khi đó, sử dụng email trên các thiết bị di động của nhóm này tăng khoảng 6%.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong việc sử dụng email trên di động là nhóm người độ tuổi từ 25-34 (tăng 60%) và nhóm độ tuổi từ 18-24 (tăng 46%. Thậm chí cả nhóm có tuổi cao nhất trong nghiên cứu này của comScore, trên 65 tuổi, cũng có tỷ lệ sử dụng email di động tăng 25%.

Mark Donovan, phó chủ tịch ComScore dự đoán rằng tăng trưởng của sử dụng email trên di động chủ yếu là do điện thoại di động thông minh (smartphone) ngày càng pỏổ biến. Nhưng sự phát triển của những điện thoại thông thường (không phải smartphone) có khả năng email cũng đóng vai trò đáng kể. Các điện thoại thông thường hỗ trợ Internet ngày càng phổ biến và có giá phải chăng.

Thứ Hai, 24/01/2011 10:59
31 👨 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo