20 CEO lương cao nhất Mỹ

Năm 2010, một số CEO có thu nhập cao gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với một năm trước đó.

Danh sách 20 giám đốc điều hành có lương cao nhất Mỹ được CNN xây dựng dựa trên số liệu của hãng tư vấn tiền lương Equilar Inc. Số liệu này dựa trên tổng tiền lương chính, tiền thưởng theo năng lực, lương bằng cổ phiếu và các khoản khác trong năm tài chính 2010.

1. Philippe P. Dauman: 84,5 triệu USD

Nơi làm việc: Viacom (VIAB)

Lương tiền mặt: 14 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 70,5 triệu USD

Biến động lương trong một năm: tăng 149%

2. Ray R.Irani: 76,1 triệu USD

Nơi làm việc: Occidental Petroleum (OXY)

Lương tiền mặt: 35,9 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 40,3 triệu USD

Biến động lương trong một năm: tăng 142%

3. Lawrence J.Ellision: 70,1 triệu USD

Nơi làm việc: Oracle (ORCL)

Lương tiền mặt: 8,2 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 61,9 triệu USD

Biến động lương trong một năm: giảm 17%

4. Michael D.White: 32,9 triệu USD

Nơi làm việc: DIRECTV (DTV)

Lương tiền mặt: 5,7 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 27,2 triệu USD

Biến động lương trong một năm: Michael D.White giữ chức CEO từ 1/1/2010, và chưa tại vị đủ 2 năm nên không thể đưa ra đánh giá.

5. John F.Lundgren: 32,6 triệu USD

Nơi làm việc: Stanley Black & Decker (SWK)

Lương tiền mặt: 6 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 26,6 triệu USD

Biến động lương trong một năm: tăng 253%

6. Brian L.Roberts: 28,2 triệu USD

Nơi làm việc: Comcast (CMCSA)

Lương tiền mặt: 16,9 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 11,2 triệu USD

Biến động lương trong một năm: tăng 13%

7. Robert A.Iger: 28 triệu USD

Nơi làm việc: Walt Disney (DIS)

Lương tiền mặt: 16,3 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 11,8 triệu USD

Biến động lương trong một năm: 30%

8. Alan Mulally: 26,5 triệu USD

Nơi làm việc: Ford Motor (F)

Lương tiền mặt:11,5 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 15 triệu USD

Biến động lương trong một năm: 48%

9. Samuel J.Palmisano: 25,2 triệu USD

Nơi làm việc: I.B.M (IBM)

Lương tiền mặt: 11,9 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 13,3 triệu USD

Biến động lương trong một năm: tăng 19%

10. David N.Farr: 22,9 triệu USD

Nơi làm việc: Emerson Electric (EMR)

Lương tiền mặt: 3,9 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 19,1 triệu USD

Biến động lương trong một năm: tăng 233%


11. Howard Schultz: 21,7 triệu USD

Nơi làm việc: Starbucks (SBUX)

Lương tiền mặt: 5 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 16,7 triệu USD

Biến động lương trong một năm: tăng 45%

12. William C.Weldon: 21,6 triệu USD

Nơi làm việc: Johnson & Johnson (JNJ)

Lương tiền mặt: 14,1 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 7,5 triệu USD

Biến động lương trong một năm: giảm 5%

13. Louis C.Camilleri: 20,6 triệu USD

Nơi làm việc: Philip Morris International (PM)

Lương tiền mặt: 10,1 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 10,6 triệu USD

Biến động lương trong một năm: giảm 16%

14. Randall L.Stephenson: 20,2 triệu USD

Nơi làm việc: AT&T (T)

Lương tiền mặt: 7 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 13,2 triệu USD

Biến động lương trong một năm: 0%

15. Mile D.White: 20 triệu USD

Nơi làm việc: Abbott Laboratories (ABT)

Lương tiền mặt: 6,4 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 13,6 triệu USD

Biến động lương trong một năm: giảm 9%

16. George W.Buckley: 19,7 triệu USD

Nơi làm việc: 3M (MMM)

Lương tiền mặt: 7,9 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 11,8 triệu USD

Biến động lương trong một năm: tăng 41%

17. Louis Chenevert: 19,5 triệu USD

Nơi làm việc: United Technologies (UTX)

Lương tiền mặt: 7,3 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 12,2 triệu USD

Biến động lương trong một năm: tăng 9%

18. Robert P.Kelly: 19,4 triệu USD

Nơi làm việc: Ngân hàng New York Mellon (BK)

Lương tiền mặt: 7 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 12,4 triệu USD

Biến động lương trong một năm: tăng 73%

19. Muhtar Kent: 19,2 triệu USD

Nơi làm việc: Coca-Cola (KO)

Lương tiền mặt: 8,4 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 10,8 triệu USD

Biến động lương trong một năm: tăng 30%

20. Robert J.Stevens: 19,1 triệu USD

Nơi làm việc: Lockheed Martin (LMT)

Lương tiền mặt: 12,1 triệu USD

Lương bằng cổ phiếu: 7,1 triệu USD

Biến động lương trong một năm: giảm 7%

Thứ Tư, 20/04/2011 08:57
31 👨 314
0 Bình luận
Sắp xếp theo