Cảm ơn bạn đã tải xuống file Etcher - Etcher for Linux x86 (32-bit) (AppImage)

Nhấn vào đây nếu bạn vẫn chưa tải được.

Tải về các nền tảng khác:
Thủ thuật Etcher hay