Chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác chỉ bằng 1 tin nhắn

Thông qua đầu số 5656, người dùng có thể chọn không nhận tin nhắn rác, cuộc gọi rác dựa trên Nghị định 91/2020 của Chính phủ mới được ban hành từ ngày 1/10. Trong Nghị định này có điểm đáng chú ý là Danh sách không quảng cáo (DoNotCall) gồm những số điện thoại không nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo và cuộc gọi quảng cáo.

Theo đó, người quảng cáo, các doanh nghiệp dịch vụ không được gọi điện quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc gửi tin nhắn quảng cáo đến số điện thoại nằm trong danh sách DoNotCall. Ngoài ra Chính phủ cũng quy định nhà quảng cáo chỉ được gửi 3 tin nhắn tới một số điện thoại trong 24 giờ. Như vậy chúng ta cần tham gia danh sách DoNotCall để không phải nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo, đồng thời phản ánh cuộc gọi, tin nhắn rác thông qua đầu số 5656. Cú pháp đăng ký bạn đọc thực hiện theo bài viết dưới đây.

Cách chặn tin nhắn rác qua tin nhắn 5656

Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí.

  • Phản ánh cuộc gọi rác: V [nguồn phát tán] [nội dung cuộc gọi rác] gửi 5656.
  • Phản ánh tin nhắn rác: S [nguồn phát tán] [nội dung tin nhắn rác] gửi 5656.
  • Đăng ký vào danh sách không quảng cáo: DK DNC gửi 5656.
  • Rút khỏi danh sách không quảng cáo: HUY DNC gửi 5656.
  • Gửi bản sao tin nhắn quảng cáo: FW [nội dung bản sao tin nhắn quảng cáo] gửi 5656.

Đăng ký danh sách DNC

Ngoài ra với những ai dùng Viettel thì có thể bỏ túi 1 vài cú pháp hủy QC từ nhà mạng: TC gửi 199 (TC1 gửi 199 , TC2 gửi 199, TC3 gửi 199), Huy gửi 9000.

Gửi nội dung tin nhắn rác

Thứ Năm, 08/10/2020 20:49
4,52 👨 3.375
1 Bình luận
Sắp xếp theo