Lỗi Download Bomb xuất hiện trên nhiều trình duyệt, Edge thì không

Việc phát hành bản Google Chrome 67 đã mở lối cho lỗi “Download Bomb” vốn bị khai thác hồi năm ngoái và đã được khắc phục trên bản Chrome 65. Lỗi này cũng xuất hiện trên các trình duyệt khác như Firefox, Vivaldi, Opera và Brave. Nhưng Microsoft Edge và Internet Explorer lại miễn nhiễm.

Download Bomb là lỗi khiến trình duyệt tải về rất nhiều và làm đóng băng trang bằng cách sử dụng phương pháp JavaScript Blob và hàm windows.navigator.msSaveOrOpenBlob để tải về. Thủ thuật này được nhiều trang hỗ trợ sử dụng để buộc người dùng phải gọi hỗ trợ.

Trang đóng băng buộc người dùng phải gọi hỗ trợ kỹ thuật
Trang đóng băng buộc người dùng phải gọi hỗ trợ kỹ thuật

Google xác nhận đã sửa lỗi này nhưng bản cập nhật Chrome 67 lại mang nó trở lại. Tờ Bleeping Computer đã chạy thử nhiều trình duyệt và thấy tất cả đều bị ảnh hưởng, trừ Edge và IE.

Nếu gặp phải lỗi này, hãy tắt trang đó nhanh nhất có thể vì Download Bomb chỉ hoạt động khi trang đã được tải toàn bộ. Hoặc nếu không muốn gặp lỗi này thì bạn có thể tạm thời chuyển sang dùng Microsoft Edge hoặc Internet Explorer.

Xem thêm:

Thứ Tư, 04/07/2018 17:01
52 👨 153