Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P4

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu kiến thức về công nghệ phần mềm, thì seri bài trắc nghiệm dưới đây sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều kiến thức bổ ích đấy. Hãy thử xem nào.

Xem thêm:

 • Câu 1. Biểu đồ dòng điều khiển
   1. Cần thiết để mô hình những hệ thống hướng sự kiện
  • Được đòi hỏi cho tất cả hệ thống
  • Được dùng trong biểu đồ dòng dữ liệu
   1. Hữu dụng trong mô hình hóa giao diện người dùng
 • Câu 2. Từ điển dữ liệu chứa những mô tả của mỗi
   1. Mục cấu hình phần mềm
  • Đối tượng dữ liệu phần mềm
   1. Biểu đồ phần mềm
   1. Hệ thống ký hiệu phần mềm
 • Câu 3. Mô hình thiết kế không quan tâm tới
   1. Kiến trúc
   1. Dữ liệu
   1. Giao diện
  • Phạm vi dự án
 • Câu 4. Sự quan trọng của thiết kế phần mềm có thể được tóm tắt bằng từ đơn
   1. Accuracy
   1. Complexity
  • Efficiency

  • Quality
 • Câu 5. Một đặc trưng của thiết kế tốt là
  • Cho thấy sự liên kết mạnh giữa các module

  • Thực hiện tất cả yêu cầu trong phân tích
   1. Bao gồm những test case cho tất cả thành phần
   1. Kết hợp mã nguồn nhằm mục đích mô tả
 • Câu 6. Mục nào không là đặc trưng chung trong các phương pháp thiết kế
  • Quản lý cấu hình
   1. Ký hiệu thành phần chức năng
   1. Nguyên tắc đánh giá chất lượng
   1. Heuristic tinh chế
 • Câu 7. Loại trừu tượng nào được dùng trong thiết kế phần mềm
   1. Điều khiển
   1. Dữ liệu
   1. Thủ tục
  • Tất cả đáp án trên 
 • Câu 8. Loại mô hình nào không được có trong kiến trúc phần mềm
  • Dữ liệu

   1. Động
  • Xử lý 
  • Cấu trúc 
 • Câu 9. Cấp bậc điều khiển thể hiện
   1. Thứ tự quyết định
  • Việc tổ chức của các module
   1. Sự lặp lại của những hoạt động
   1. Sự tuần tự của các tiến trình
 • Câu 10. Thủ tục phần mềm tập trung vào
   1. Cấp bậc điều khiển trong một cảm nhận trừu tượng hơn
  • Xử lý chi tiết của mỗi module riêng biệt
   1. Xử lý chi tiết của mỗi tập module
   1. Quan hệ giữa điều khiển và thủ tục
Cần cố gắng hơn 
Cũng tạm được đấy chứ
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 09/10/2018 16:45
2,52 👨 205
0 Bình luận
Sắp xếp theo