Trắc nghiệm liệu bạn đã dùng email đúng cách?

Dưới đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về thủ thuật khi dùng email từ đơn giản đến phức tạp. Hãy xem bạn sẽ trả lời được bao nhiêu câu trả lời đúng nhé.

Câu 1. Địa chỉ email nào dưới đây đúng định dạng?

A. lienhe@@quantrimang.com
B. lienhe@quantrimang.com
C. lienhe@quantrimang@com

Câu 2. Mục To khi gửi email có ý nghĩa gì?

A. Điền tiêu đề của email
B. Điền địa chỉ email của bạn để người nhận biết ai là người gửi
C. Điền địa chỉ email của một hoặc nhiều người nhận

Câu 3. Điền địa chỉ email vào mục Cc - Carbon Copy để làm gì?

A. Sao chép email thành bản giấy than để lưu trữ lại
B. Gửi một bản sao email cho người nhận, cho phép tất cả những người nhận khác thấy địa chỉ email của người nhận này
C. Gửi một bản sao email cho người nhận, không cho phép những người nhận khác thấy được địa chỉ email của người nhận này

Câu 4. Điền địa chỉ email vào mục Bcc - Blind Carbon Copy thì sao?

A. Gửi một bản sao email cho người nhận, cho phép tất cả những người nhận khác thấy được địa chỉ email này
B. Sao chép email thành bản bí mật để lưu trữ lại
C. Gửi một bản sao email cho người nhận, không cho những người nhận khác được thấy được địa chỉ email này

Câu 5. Điều gì xảy ra khi chuyển tiếp - Forward một email bạn nhận được?

A. Một bản sao "Copy" của email sẽ được gửi tới người nhận
B. Bạn chỉ được chuyển tiếp "Forward" email nếu người gửi ban đầu cho phép
C. Email sẽ được gửi tới người nhận và xóa khỏi hộp thư đến "Inbox"

Câu 6. Khi bạn chuyển tiếp email, những ai sẽ nhận được bản sao này?

A. Người gửi ban đầu
B. Cả người nhận và người gửi ban đầu
C. Người nhận

Câu 7. Khi chuyển tiếp email có đính kèm tập tin, điều gì sẽ xảy ra?

A. Email và tệp đính kèm sẽ được gửi riêng thành 2 email khác nhau
B. Một bản copy của email và tất cả tệp đính kèm sẽ được gửi tới người nhận
C. Email sẽ được gửi tới người nhận, nhưng tập tin đính kèm không được gửi đi

Câu 8. Khi trả lời email, tiêu đề - Subject của email thường có thêm tiền tố gì?

A. Tiêu đề không thay đổi
B. RE - Viết tắt của từ Reply - Đáp lại
C. AN - Viết tắt của từ Answer - Trả lời

Câu 9. Tiêu đề khi chuyển tiếp email thường có thêm tiền tố gì?

A. Tiêu đề không thay đổi
B. CC - Viết tắt của từ Carbon Copy
C. FW hoặc FWD - Viết tắt của từ Forward

Câu 10. Nếu "Reply" người gửi ban đầu sau khi đã chuyển tiếp email đó cho người khác, liệu người gửi ban đầu có xem được email chuyển tiếp không?

A. Điều này không xảy ra vì đó là 2 thao tác khác nhau
B. Điều này có thể xảy ra với một số dịch vụ email, bạn nên cẩn thận xem trước nội dung khi trả lời
C. Bạn không thể trả lời người gửi ban đầu sau khi đã chuyển tiếp email đó

Đáp án:

1. B

2. C

3. B

4. C

5. A

6. C

7. B

8. B

9. C

10. B

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 15:03
51 👨 2.600
0 Bình luận
Sắp xếp theo