Trắc nghiệm kiểm tra kỹ thuật tìm kiếm bằng Google

Tìm kiếm bằng Google là hoạt động phổ biến. Trong bài viết dưới đây hãy cùng Quản trị mạng tích lũy những kiến thức thú vị qua bài trắc nghiệm dưới đây để giúp bạn sử dụng Google hiểu quả hơn nhé.

Câu 1. Google chỉ cung cấp một dạng tìm kiếm cơ bản, đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Câu 2. Goolge cho phép bạn tìm kiếm dựa trên một cụm từ, đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Câu 3. Bạn có thể tìm kiếm dựa theo định dạng của file trên Google, đúng không?

A. Đúng
B. Sai

Câu 4. Bạn không thể tìm kiếm thông tin từ một trang web hoặc một nguồn nhất định trên Google?

A. Đúng
B. Sai

Câu 5. Google cho phép bạn tìm kiếm dựa theo tiêu đề của bài viết, đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Câu 6. Bạn có thể tìm kiếm dựa theo link bài viết trên Google không?

A. Có
B. Không

Câu 7. Bạn không thể loại bỏ những từ tìm kiếm không quan trọng khi tìm kiếm trên Google, đúng không?

A. Đúng
B. Sai

Câu 8. Google cho phép người dùng tìm kiếm dựa trên âm thanh, đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Câu 9. Bạn không thể tìm kiếm hashtag trên Google, đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Câu 10. Bạn có thể tìm kiếm các từ đồng nghĩa trên Google không?

A. Có
B. Không

Đáp án:

1. A

2. A

3. A

4. B

5. A

6. A

7. B

8. B

9. B

10. A

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 15:04
31 👨 1.211
0 Bình luận
Sắp xếp theo