Thủ thuật Registry cho Pocket PC Phone

Theo mặc định, máy sẽ lưu lại 65.536 cuộc gọi (cả đi và đến) trong Call History của Phone, đủ để làm đầy bộ nhớ của máy nếu bạn không thường xuyên xóa chúng đi bằng cách vào Phone/ Call History/ Tools, chọn lịnh Delete all calls.

Có một cách để tiết kiệm bộ nhớ hữu hiệu và đơn giản là thay đổi trong Registry, bạn chạy PHM Registry Editor rồi tìm đến khóa (key):
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Phone\
Kích mục CallHistoryMax, sửa giá trị của Value data từ 65535 thành 20 (hay số tuỳ ý) để Call History chỉ lưu trữ tối đa 20 cuộc gọi (cuộc gọi mới nhất sẽ thay thế cuộc gọi cũ nhất). Khởi động lại máy (soft reset) để thay đổi có hiệu lực.

ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI CHO VOICE MAIL TRONG SPEED DIAL

Trong danh sách Speed Dial luôn có mục đầu tiên tên Voice Mail (được tạo sẵn) nhưng không sử dụng được, chỉ có một cách để làm cho mục này có công dụng giống như các mục khác (gọi cho một số điện thoại định trước) là chạy PHM Registry Editor rồi tìm đến khóa (key):
HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Vmail\
Kích mục PhoneNumber1, nhập số điện thoại cần gán cho Voice Mail vào Value data. Sự thay đổi sẽ có giá trị ngay lập tức.

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN LẶP LẠI CỦA CHUÔNG BÁO CUỘC GỌI

Bình thường khi chuông báo có cuộc gọi đến, luôn luôn có khoảng thời gian chờ 3 giây cho các lần lặp lại. Bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian chờ này bằng cách chạy PHM Registry Editor rồi tìm đến khóa (key):
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\RingTone0\
Kích mục Script, bạn sẽ thấy giá trị trong Value data có dạng av0pw3r, trong đó w3 là mã quy định thời gian chờ (có nghĩa là chờ 3 giây - Wait 3 seconds). Bạn có thể sửa số 3 thành số 1 hay 10 tùy ý, thậm chí có thể bỏ luôn mã w3 cũng được (lặp lại liên tục).

Thứ Hai, 27/12/2004 14:03
31 👨 744
0 Bình luận
Sắp xếp theo