Windows Vista: Chia sẻ thư mục trong môi trường mạng

Chia sẻ dữ liệu trong mạng nội bộ (LAN) là yêu cầu quan trọng của đa số người dùng. Tương tự Windows XP, chia sẻ thư mục trong môi trường mạng của Windows Vista cũng chỉ cần vài thao tác nhỏ để thiết lập cơ bản.

Bước đầu tiên bạn cần thực hiện là thiết lập quyền hạn để có thể chia sẻ dữ liệu trong Public folder bằng cách sử dụng tài khoản cục bộ (Nên sử dụng quyền hạn quản trị viên - Administrator):

Nhấn vào Menu Start và phải chuột vào Network, chọn Properties hoặc vào Control Panel, chọn Network and Sharing Center. Tại cửa sổ mới, bạn chú ý đến phần khung giữa "Public folder sharing" và nhấn vào mũi tên bên phải để liệt kê các tùy chọn thiết lập.

Có 3 thiết lập chính để bạn chọn lựa:

* Turn on sharing so anyone with network access can open files: Người dùng trong mạng có thể mở được tập tin chia sẻ.

* Turn on sharing so anyone with network access can open, change, and create files: Người dùng trong mạng có thể mở, thay đổi được tập tin chia sẻ cũng như tạo mới.

* Turn off sharing (people logged on to this computer can still access this folder): Người dùng đăng nhập vào máy tính này có thể có quyền hạn truy xuất vào thư mục chia sẻ dữ liệu này.

Trong trường hợp này, ta chọn tùy chọn thứ 2 để cho phép người dùng trong mạng có thể tùy nghi sử dụng dữ liệu được chia sẻ. Nhấn Apply để thực thi việc chọn lựa. Tuy nhiên, tùy thuộc vào UAC (User Account Control) và các thiết lập bảo mật trên máy tính mà có thể bạn sẽ được yêu cầu các quyền hạn của Quản trị viên (Administrator) để thực hiện công việc này.

Bước tiếp theo, ta cần đặt mật khẩu cho thư mục chia sẻ dữ liệu chung trên mạng qua chức năng "Password Protected Sharing" trong Network and Sharing Center, bên dưới "Public Folder Sharing". Đây chỉ là một bước bảo mật cơ bản cho dữ liệu được chia sẻ qua mật khẩu (password) nên tùy thuộc vào người dùng có muốn sử dụng hay không. Thiết lập này sẽ buộc người dùng trong mạng nhập tên tài khoản và mật khẩu trước khi truy xuất dữ liệu từ máy tính chia sẻ dữ liệu. Chọn tắt hay mở (On/Off) rồi nhấn Apply để thực thi.


Đặt mật khẩu bảo vệ cho dữ liệu chia sẻ là điều nên làm trong môi trường mạng đa người dùng.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể vào thư mục Public folder để quản lý các thành phần dữ liệu chia sẻ. Cách thức dễ nhất để vào là nhấn chuột lên Start, chọn Computer, bạn sẽ thấy liên kết "Public" ở phần khung Favorite Links bên trái. Nhấn vào đó để vào thư mục Public Folder. Tại đây, danh sách các thư mục con như: Public Documents, Public Downloads, Public Music, Public Pictures, Public Videos... sẽ hỗ trợ bạn chia sẻ theo loại dữ liệu.

Chức năng của thư mục Favorites là khi bạn đặt những shortcut của trình duyệt Internet Explorer tại đây thì chúng sẽ có thể được truy xuất bởi bất kỳ người dùng nào trên máy tính. Khi bạn đặt một văn bản hay shortcut vào trong thư mục Public Desktop thì nó sẽ xuất hiện ở desktop của mọi tài khoản người dùng có trên máy khi họ đăng nhập vào.

Đây là cách thức cơ bản để kích hoạt chức năng chia sẻ dữ liệu trong Windows Vista. Tùy thuộc vào các môi trường mạng khác nhau như gia đình hay văn phòng mà bạn có thể đặt các chế độ bảo mật hoặc thiết lập chia sẻ riêng tư.

Thanh Trực

Thứ Năm, 20/12/2007 06:15
31 👨 669
0 Bình luận
Sắp xếp theo