WikiLeaks bị tấn công DoS dữ dội

WikiLeaks là trung tâm của sự chú ý kể từ khi họ phát hành 250 ngàn điện tín ngoại giao mật của Mỹ hôm 28/11. Hôm 30/11, một lần nữa WikiLeaks lại bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS), lớn hơn lần trước vào ngày 29/11.

Tuy nhiên, website WikiLeaks vẫn online với một số lần gián đoạn ngắn ở địa chỉ phụ cablegate.wikileaks.org (nơi gần 300 thông điệp nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị công bố).

"Đây có vẻ như một cuộc tấn công khác với ngày 29/11. Nó phức tạp hơn, với nhiều thành phần, và là một cuộc tấn công đáng kể hơn", ông Craig Labovitz, giám đốc khoa học tại Arbor Networks - nhà cung cấp công nghệ chống DoS nói.

Theo trang Twitter của tổ chức WikiLeaks, cuộc tấn công hôm 30/11/2010 nhanh chóng đạt 10Gbit/giây, gấp từ 2,5 - 5 lần so với cuộc tấn công hôm 29/11/2010 (vốn chỉ do 1 tin tặc tung ra, đạt từ 2 - 4Gbit/giây).

WikiLeaks đã bị tấn công kể từ ngay sau khi họ bắt đầu xuất bản các điện tín ngoại giao từ một kho hơn 250.000 thông điệp. WikiLeaks cung cấp nội dung đầy đủ cho một số tờ báo (như tờ Thời báo New York đã viết về nội dung của các điện tín) và đang phát hành “nhỏ giọt” nội dung của một số điện tín trên cablegate.wikileaks.org.

Ông Labovitz nói, hôm 30/11/2010, cả website chính của WikiLeaks, wikileaks.org, và website Cablegate đều bị tấn công. Ông từ chối đi vào chi tiết cụ thể về mức độ của cuộc tấn công DoS hôm thứ Ba, chỉ nói rằng ông vẫn đang biên soạn dữ liệu từ mạng ATLAS (Active Threat Level Analysis System) của Arbor. ATLAS thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập Internet từ khoảng 120 nhà khai thác và nhà cung cấp trên toàn thế giới.

Thứ Năm, 02/12/2010 08:51
31 👨 450
0 Bình luận
Sắp xếp theo