Từ chối truy cập đến File hoặc Folder trong Windows Vista

Hầu hết chúng ta đều sử dụng máy tính của mình để chia sẻ tài nguyên với các thành viên trong gia đình, bạn bè… Nhưng thỉnh thoảng chúng ta muốn thiết đặt một số quyền để có thể hạn chế truy cập đến các folder nào đó không nằm trong My Documents, My Pictures..

Trong trường hợp này bạn có thể giới hạn truy cập đến một folder riêng biệt, folder này có thể nằm ở bất kì đâu trên máy tính của bạn.

Thiết đặt bảo mật cho File hoặc Folder

Nhấn chuột phải lên folder mà bạn muốn chặn những user khác và chọn Properties

Chọn thẻ Security, và chọn nút Edit

Chọn nút Add để mở cửa sổ Select Users or group

Bây giờ bạn điền vào username của một account mà bạn muốn giới hạn quyền truy cập trong ô textbox (sử dụng nút “Check Names” để kiểm tra xem username đó có tồn tại không).

Hoặc nếu bạn không chắc chắn về username đó, bạn hãy chọn nút Advanced, nó sẽ mở ra cửa sổ search.

Để tìm kiếm tất cả các user, chọn nút Find Now và sau đó xác định user mà bạn muốn giới hạn quyền truy cập đến folder đó, sau đó nhấn OK. Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách username trong cửa sổ Security Permissions, bạn hãy chọn một username ở trong danh sách này.

Chọn Deny Permissions cho user đó bằng cách chọn ô Deny trong mục Full control

Bây giờ, bạn sẽ thấy một thông điệp Windows Security với nội dung là từ chối toàn bộ truy cập đến folder này. Chọn Yes, sau đó OK

Trong trường hợp này bạn đã giới hạn quyền truy cập đến một folder cho một user riêng biệt (trong ví dụ này là tài khoản guest)

Thứ Tư, 11/02/2009 11:43
31 👨 2.008
0 Bình luận
Sắp xếp theo