Trắc nghiệm mức độ hiểu biết của bạn về Office 2010 - Phần 1

Với những người thường xuyên làm bạn với máy tính thì ắt hẳn chẳng mấy xa lạ gì với phần mềm mang tên Microsoft office. Phần mềm này hỗ trợ rất tốt cho các công việc nhập dữ liệu hay trình bày, xử lý dữ liệu. Là một phần mềm được sử dụng rộng rãi và phổ biến trên thế giới. Để giúp người dùng có thể hiểu thêm về bộ phần mềm này, trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm thú vị về Office để bạn có thể tự đánh giá mức độ hiểu biết của mình về phần mềm này nhé.

Câu 1. Máy vi tính cá nhân còn được gọi là:

A. Máy tính để bàn
B. Máy tính đút túi
C. Máy tính cầm tay
D. Giống hệt điện thoại thông minh

Câu 2. Bit là gì:

A. Là đơn vị lớn nhất có thể lưu trữ 1 trong hai trạng thái thông tin là 0 hoặc 1
B. Là đơn vị nhỏ nhất có thể lưu trữ 1 trong hai trạng thái thông tin là 0 hoặc 1
C. Đơn vị thông tin thể hiện 256 trạng thái
D. Đơn vị thể hiện 08 trạng thái

Câu 3. Thuật ngữ phần cứng có tên tiếng anh là gì?

A. Diver
B. Softwware
C. Hardware
D. Memory

Câu 4. Bộ xử ý trung tâm (CPU) của máy tính là:

A. Bộ não của máy tính 
B. Bộ nhớ máy tính 
C. Thiết bị lưu trữ máy tính 
D. Bảng mạch chính của máy tính 

Câu 5. Nhóm thiết bị nào sau đây bao gồm thiết bị nhập:

A. Camera, chuột, máy in 
B. Bàn phím, ổ cứng, máy quyét
C. Bàn phím, chuột
D. Chuột, USB, màn hình 

Câu 6. Nhóm thiết bị nào sau đây chỉ bao gồm thiết bị xuất:

A. Ổ cứng, USB, màn hình 
B. Màn hình, máy in, máy chiếu 
C. CPU, chuột, máy in
D. Bàn phím, máy in, máy chiếu

Câu 7. Thiết bị nào sau đây được xem là bộ não của máy tính 

A. CPU
B. Bảng mạch chính 
C. RAM
D. Ổ cứng 

Câu 8. 1 bít =... Byte

A. 1/16
B. 8
C. 1/8
D. 1024

Câu 9. Thao tác nào sau đây dược dùng để chọn nhiều đối tượng không liên tiếp nhau trong hệ điều hành Windows?

A. Nháy chuột vào từng đối tượng.
B. Nháy phải chuột tại từng đối tượng.
C. Nhấn giữ phím Shift và nháy chuột vào từng đối tượng.
D. Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng đối tượng.

Câu 10. Để thoát cửa sổ Windows đang hiện hành ta nhấn tổ hợp phím nào?

A. alt+ctrl+f4
B. alt+f4
C. ctrl+f4
D. Không dùng được tổ hợp phím tắt

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. A

5. C

6. B

7. A

8. C

9. D

10. B

Xem thêm:

Thứ Sáu, 28/09/2018 14:53
51 👨 234