Trắc nghiệm mức độ hiểu biết của bạn về mạng và hệ điều hành Windows

Trước đó Quản trị mạng đã gửi đến bạn đọc bài Trắc nghiệm mức độ hiểu biết của bạn về Office 2010 - Phần 1, tiếp tục seri bài viết về chuyên mục này, trong bài viết hôm nay sẽ là những câu hỏi trắc nghiệm cũng vô cùng thú vị xoay quanh chủ đề Office 2010 để bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình.

Câu 11:Trong hệ điều hành Windows, muốn tạo thư mục, ta mở ổ đĩa muốn tạo thư mục mới bên trong nó và

A. Nháy File -> New Folder, gõ tên cho thư mục mới và nhấn phím Enter.
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, gõ tên cho thư mục mới và nhấn phím Enter.
C. Nháy File -> New Short Cut, gõ tên cho thư mục mới và nhấn phím Enter.
D. Nhấn phím F2, gõ tên cho thư mục mới tạo và nhấn phím Enter.

Câu 12: Trong hệ điều hành Windows, muốn đổi tên cho thư mục đang chọn ta:

A. Nháy Edit > Move to Folder, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
C. Nháy Edit -> Rename, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.
D. Nhấn phím F2, gõ tên mới cho thư mục và nhấn phím Enter.

Câu 13: Trong hệ điều hành Windows, muốn sao chép các tệp đang chọn vào bộ nhớ đệm ta

A. Nháy Edit > Copy
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
C. Nháy phải chuột tại vị trí bất kì bên trong vùng chứa các tệp đang chọn, chọn lệnh Copy.
D. Các ý trên đều đúng.

Câu 14:Trong hệ điều hành Windows, muốn khôi phục đối tượng đã xóa, ta mở cửa sổ Recycle Bin, chọn đối tượng muốn khôi phục và:

A. Nháy Edit > Restore.
B. Nháy Edit > Delete.
C. Nháy File > Restore.
D. Nháy File > Delete.

Câu 15: Khôi phục lại thao tác đã làm trước đó, ví dụ như đổi tên file, chuyển, xóa,... nhấn tổ hợp phím nào sau đây:

A. Ctrl+y
B. Ctrl+z
C. Alt+z
D. Alt+y

Câu 16: Mạng Internet ra đời vào năm nào?

A. 1969
B. 1970
C. 1971
D. 1972

Câu 17: Dịch vụ Internet được chính thức cung cấp tại việt nam vào năm nào?

A. 1995
B. 1996
C. 1997
D. 1998

Câu 18: Arpanet là

A. Tiền thân của internet
B. Mạng cục bộ LAN
C. Mạng diện rộng WAN
D. Mô hình phân tầng

Câu 19: Ethernet là

A. Tiền thân của internet
B. Mạng cục bộ LAN
C. Mạng diện rộng WAN
D. Mô hình phân tầng

Câu 20: Để 2 mạng có thể kết nối với nhau thì

A. Chỉ cần 1 thiết bị để kết nối 2 mạng đó
B. Cần có giao thức truyền tin để 2 mạng có thể trao đổi
C. Cả a và b
D. Không thể kết nối 2 mạng

Câu 21: Các quy tắc điều khiển ,quản lý việc truyền thông máy tính được gọi là

A. Các vật mang
B. Các giao thức
C. Các dịch vụ
D. Các hệ điều hành mạng

Câu 22: Các thiết bị thường dùng để kết nối các mạng internet?

A. Router
B. Rard mạng
C. Cáp
D. HUB

Câu 23: TCP/IP là

A. 1 giao thức
B. 1 bộ giao thức
C. 1thiết bị mạng
D. 1 phần mềm

Câu 24: Giao thức được dùng chủ yếu trên internet?

A. TCP/IP
B. NETBEUI
C. IPX/SPX
D. ARPA

Câu 25: TCP có mấy tầng?

A. 3
B. 3
C. 5
D. 6

Câu 26: Mô hình OSI có mấy tầng

A. 5
B. 6
C. D
D. 8

Câu 27: Mục đích của việc đưa ra tên miền

A. Dễ nhớ
B. Tên miền đẹp hơn địa chỉ IP
C. Thiếu địa chỉ IP
D. Dễ xử lý hơn bởi máy tính

Câu 28: WWW là viết tắc của

A. World wide web
B. World wild web
C. Word wide web
D. Word wild web

Câu 29: Phương pháp kết nối internet phổ biến nhất hiện nay tại việt nam?

A. ADSL
B. ISDN
C. Cáp quang
D. Dial-up

Câu 30: Nút home trên trình duyệt web dùng để làm gì

A. Trở về trang nhà của bạn
B. Trở về trang chủ website hiện hành
C. Ra trang trắng
D. Đi đến trang chủ của Windows

Đáp án:

11. A

12. D

13. D

14. C

15. B

16. A

17. C

18. A

19. B

20. C

21. B

22. A

23. B

24. A

25. B

26. C

27. A

28. A

29. A

30. A

Xem thêm:

Thứ Bảy, 06/10/2018 08:55
52 👨 553
0 Bình luận
Sắp xếp theo