Một loạt sản phẩm Oracle mắc lỗi nghiêm trọng

Hãng bảo mật Secunia vừa cảnh báo một loạt các lỗ hổng trong nhiều sản phẩm Oracle. Trong số này có nhiều lỗ hổng cho phép tin tặc upload phần mềm độc hại tới người dùng từ xa để chiếm quyền điều khiển, lợi dụng tấn công DoS, và đánh cắp thông tin nhạy cảm...

Cụ thể các lỗ hổng như sau:

1) Một lỗ hổng chưa được xác định trong Oracle HTTP Server

2) Lỗi liên quan tới khối Null trong Oracle Internet Directory có thể cho phép tấn công DoS bằng cách gửi một truy vấn LDAP đặc biệt tới cổng 389/TCP hoặc cổng 636/TCP.

3) Sai sót bảo mật trong gói DBMS_AQELM của Cơ sở dữ liệu Oracle có thể cho phép tấn công tràn bộ đệm bằng cách gửi tới một chuỗi thông số quá lớn khiến cho hệ thống không thể thực thi được. Trường hợp khai thác thành công có thể cho phép thực thi mã nhị phân từ xa.

4) Một sai sót do sử dụng đường dẫn thư viện không đáng tin cậy trong chương trình root giúp tin tặc đoạt quyền điều khiển root. Những trường hợp khai thác thành công lỗ hổng này buộc phải có tài khoản cơ sở dữ liệu (thường là "oracle"), hoặc là thành viên của nhóm cài đặt oracle (thường là "oinstall").

5) Đầu vào thủ tục "SHOW" trong gói "WWV_RENDER_REPORT" không được xử lý chính xác trước khi sử dụng khiến cho tin tặc có thể sửa đổi các PLSQL bằng cách chèn vào mã PLSQL nhất định. Nếu khai thác thành công, tin tặc có thể kiểm soát toàn bộ máy chủ CSDL Oracel backend thông qua máy chủ web front-end.

6) Một lỗ hổng chưa được xác định của WebLogic Server trong thành phần ForeignJMS và trong console WebLogic hoặc bản ghi server có thể bị lợi dụng để tiết lộ thông tin nhạy cảm.

7) Nhiều lỗ hổng chưa thể xác định của WebLogic Server trong Console/WLST có thể bị lợi dụng để chiếm quyền điều khiển leo thang.

8) Một lỗ hổng chưa thể xác định của WebLogic Server trong plug-in WebLogic dành cho Apache, Sun và IIS Webserver có thể bị khai thác để tiết lộ thông tin nhạy cảm.

9) Một lỗ hổng chưa thể xác định của WebLogic Server trong quy trình xử lý trang JSP có thể bị khai thác để tiết lộ thông tin nhạy cảm.

10) Một lỗ hổng chưa thể xác định của WebLogic Server trong UDDI Explorer có thể bị lợi dụng để xâm nhập vào hệ thống yếu kém.

11) Một lỗ hổng chưa thể xác định của WebLogic Server có thể bị lợi dụng để tấn công từ chối dịch vụ (DoS).

Những lỗ hổng còn lại chủ yếu là do những sai sót bảo mật chưa thể xác định. Hiện chưa có thông tin về những lỗ hổng này.

Danh sách những sản phẩm Oracle bị ảnh hưởng:

* Oracle Database 11g, version 11.1.0.6
* Oracle Database 10g Release 2, versions 10.2.0.2, 10.2.0.3, 10.2.0.4
* Oracle Database 10g, version 10.1.0.5
* Oracle Database 9i Release 2, versions 9.2.0.8, 9.2.0.8DV
* Oracle TimesTen In-Memory Database version 7.0.3.0.0
* Oracle Application Server 10g Release 3 (10.1.3), versions 10.1.3.1.0, 10.1.3.3.0
* Oracle Application Server 10g Release 2 (10.1.2), versions 10.1.2.2.0, 10.1.2.3.0
* Oracle Application Server 10g (9.0.4), version 9.0.4.3
* Oracle Hyperion BI Plus version 9.2.0.3, 9.2.1.0,and 9.3.1.0
* Oracle Hyperion Performance Suite version 8.3.2.4, and 8.5.0.3
* Oracle E-Business Suite Release 12, version 12.0.4
* Oracle E-Business Suite Release 11i, version 11.5.10.2
* Oracle Enterprise Manager Database Control 11i version 11.1.0.6
* Oracle Enterprise Manager Database Control 10g Release 2, versions 10.2.0.2, 10.2.0.3, 10.2.0.4
* Oracle Enterprise Manager Database Control 10g Release 1, version 10.1.0.5
* Oracle Enterprise Manager Grid Control 10g Release 1, versions 10.1.0.5, 10.1.0.6
* Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools versions 8.48.17, 8.49.11
* Oracle PeopleSoft Enterprise CRM version 8.9, 9.0
* Oracle WebLogic Server (formerly BEA WebLogic Server) 10.0 released through MP1
* Oracle WebLogic Server (formerly BEA WebLogic Server) 9.0, 9.1, 9.2 released through MP3
* Oracle WebLogic Server (formerly BEA WebLogic Server) 8.1 released through SP6
* Oracle WebLogic Server (formerly BEA WebLogic Server) 7.0 released through SP7
* Oracle WebLogic Server (formerly BEA WebLogic Server) 6.1 released through SP7

Giải pháp: Cần triển khai ngay lập tức các bản vá của nhà cung cấp sản phẩm:

* Oracle:
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/critical-patch-updates/cpujul2008.html

* Oracle / BEA:
https://support.bea.com/application_content/product_ portlets/securityadvisories/2782.html
https://support.bea.com/application_content/product_ portlets/securityadvisories/2790.html
https://support.bea.com/application_content/product_ portlets/securityadvisories/2789.html
https://support.bea.com/application_content/product_ portlets/securityadvisories/2785.html
https://support.bea.com/application_content/product_ portlets/securityadvisories/2786.html
https://support.bea.com/application_content/product_ portlets/securityadvisories/2791.html
https://support.bea.com/application_content/product_ portlets/securityadvisories/2792.html

Thứ Sáu, 25/07/2008 14:55
31 👨 465
0 Bình luận
Sắp xếp theo