Mã số bí mật của di động

Chỉ cần ấn vài ký tự "bí mật" trên bàn phím, bạn có thể lôi ra khá nhiều thông tin, tính năng từ điện thoại di động.

Máy Nokia

- Mã xem phiên bản phần mềm: *#0000#.
- Mã để khởi động lại máy: *3370#.
- Mã để kiểm tra thông tin máy (bao gồm số IMEI, ngày sản xuất điện thoại, ngày sửa chữa cuối cùng): *#92702689# (bạn phải tắt và bật lại máy để quay trở lại chế độ ban đầu).
- Mã khôi phục lại cài đặt mặc định của nhà sản xuất: *#7780#.
- Để xem được số thuê bao nào được lưu ở vị trí xxx trong simcard, nhấn xxx# (xxx có giá trị từ 1 đến 250 đối với các simcard lưu được 250 số điện thoại).
- Một số máy Nokia cho phép lưu trữ các thông tin cá nhân một cách bí mật (wallet) được bảo vệ bằng mật khẩu (wallet code). Nếu quên wallet code, bạn vẫn có thể xóa toàn bộ dữ liệu lưu trữ thông qua phím: *#7370925538#.

Máy Samsung

- Mã kiểm tra IMEI: *#06#
- Mã kiểm tra phiên bản phần mềm: *#9999#.
- Mã thử chế độ rung: *#9998*842#.
- Mã kiểm tra thông số hoạt động của pin: *#9998 *228#.
- Mã chuyển Menu về tiếng Anh: *#0001# và bấm SE ND.

Máy Sony

- Mã kiểm tra IMEI: *#06#
- Để kiểm tra phiên bản phần mềm, hãy bỏ simcard rồi bấm: *#7353273#.

Máy Motorola

Motorola A920.

Motorola A920.

- Mã kiểm tra IMEI: *#06#

Máy Ericsson

- Mã kiểm tra IMEI: *#06#
- Mã kiểm tra phiên bản phần mềm: >*

Khi máy bị khóa và yêu cầu nhập mã bảo vệ

Trong trường hợp này, nếu nhớ chính xác user code của mình thì nhập vào, máy sẽ hoạt động. Nếu không thay đổi user code thì bạn hãy thử nhập các số user code mặc định thường gặp.

- Nokia: 12345
- Motorola: 1234
- Samsung: 0000
- Ericsson: 0000
- Siemens: 0000

Nếu không thành công có nghĩa là máy điện thoại của bạn đã bị thay đổi mã này. Bạn phải đem tới trung tâm sửa chữa bảo hành để thực hiện việc xóa, chuyển về mặc định cho bạn.

Thứ Sáu, 13/05/2005 16:04
51 👨 601
0 Bình luận
Sắp xếp theo