Lại điệp khúc bản vá của Windows...

Ngày thứ hai vừa qua, Microsoft đã phát hành bản sửa lỗi cho lỗi bảo mật WMF, dành cho hệ điều hành chưa "ra đời" là Windows Vista, tiếp tục lập lại điệp khúc bản và trên mọi dòng họ Windows...

Bản vá này chỉ mới dành cho cộng đồng các nhà thử nghiệm Windows Vista vì thực chất Windows Vista chưa thực sự ra đời. Windows Vista chỉ sẽ có mặt trên thị trường ít nhất sau sáu tháng thử nghiệm, tức là nữa sau năm 2006.

Cũng xin nhắc lại rằng, lỗi WMF có thể khiến máy tính bị bắt buột phải chạy những đoạn mã độc một cách vô ý nếu mở các tập tin .wmf, và đương nhiên cũng đã từng gây thiệt hại cho cộng đồng Internet toàn cầu.

Microsoft đã phát hành một bản và khẩn cấp cho lỗi bảo mật trên, trái với dự định ban đầu là phát hành theo đúng định kỳ của hãng, dành cho các máy sử dụng Windows XP vì không muốn có những biến chuyển xấu hơn.

Điều đang nói ở đây là bản thân Windows Vista cũng có lỗi này. Điều này cho thấy một điều, Windows Vista có thể nào cũng là một Windows XP cải tiến, không như những quảng cáo mà Microsoft đã từng đề cập đến, trên một nền tản công nghệ hoàn toàn mới...

Dù gì đây cũng là một suy đoán, và sự thật như thế nào thì còn phải chờ.... Không có một cái gì là vẹn toàn cả... ngay cả một chương trình đã qua hàng triệu lần sửa chữa sai sót như Windows....

Thứ Tư, 18/01/2006 08:21
31 👨 23
0 Bình luận
Sắp xếp theo