Google sẽ khai tử giao diện Gmail cũ, buộc người dùng phải sử dụng giao diện mới

Google đã giới thiệu giao diện Gmail mới, cùng với nhiều tính năng hữu ích tới người dùng từ giữa tháng 4. Từ đó tới nay, người dùng vẫn có thể lựa chọn sử dụng giữa giao diện cũ quen thuộc hoặc giao diện mới. Tuy nhiên, trong vài tháng tới, Google sẽ khai tử giao diện Gmail cũ và bắt buộc người dùng phải sử dụng giao diện mới.

Đối tượng được áp dụng thay đổi này đầu tiên sẽ là người dùng dịch vụ G Suite, những người dùng Gmail đăng ký thông qua công ty hoặc một tổ chức.

Giao diện gmail mới

Các quản trị viên của G Suite sẽ có vài tháng để chuẩn bị và thông báo tới các thành viên của mình về việc thay đổi giao diện Gmail mới. Thời hạn cuối cùng để người dùng chuyển sang giao diện mới sẽ là vào tháng 10, và khi đó Google sẽ tắt tùy chọn giao diện cũ.

Google cũng sẽ áp dụng thay đổi này với những người dùng Gmail thông thường trong vài tháng tới.

Xem thêm:

Thứ Ba, 05/06/2018 13:58
31 👨 2.738
0 Bình luận
Sắp xếp theo