EU tuyên chiến với tội phạm mạng

Xây dựng thêm nhiều bộ luật mạnh tay và thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia chính là những nỗ lực mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng.

EU khẳng định việc thực thi các thể chế và luật pháp thống nhất giữa các nước cần phải liên tục được cập nhật bắt kịp với những loại hình tội phạm mạng mới nổi lên.

Theo EU hiện có 3 loại hình tội phạm mạng cơ bản: tội phạm theo đuổi lợi ích thực như lừa đảo trực tuyến, tội phạm liên quan đến xuất bản nội dung "đen" và loại tội phạm Internet đơn thuần như tấn công từ chối dịch vụ hay hacking.

EU cho rằng cần phải có luật pháp điều chỉnh từng loại tội phạm một thì hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều hơn là đề ra một bộ luật chung cho mọi loại tội phạm mạng.

Bước đầu tiên sẽ được thực hiện theo đúng lộ trình xây dựng pháp luật mới là xây dựng bộ luật điều chỉnh loại tội phạm chuyên ăn cắp thông tin cá nhân.

Ngoài ra EU cũng liệt kê cụ thể một số vấn đề quan trọng cần phải được cân nhắc đến trong cuộc chiến chống lại loại tội phạm điện tử. Những yếu tố này bao gồm mức độ phức tạp ngày một gia tăng của các hoạt động tội phạm, thiếu sự đồng bộ trong chính sách và luật pháp giữa các nước EU hay tình trạng thiếu thông tin của người dùng.

EU lên kế hoạch xây dựng một lượng lượng chống tội phạm mạng chung cho cả liên minh lấy tên là Europol.

Hoàng Dũng

Thứ Sáu, 25/05/2007 09:40
31 👨 22
0 Bình luận
Sắp xếp theo