Chuyển tập tin PowerPoint sang Word

Trước tiên, mở tập tin PowerPoint muốn chuyển, vào menu File/Send To/ Microsoft Word, xuất hiện hộp thoại gồm các tùy chọn định dạng trang, sắp xếp slide có các mục chọn:

- Notes next to slides: các trang Word được chia làm ba cột (thứ tự slide, slide và ghi chú thêm).

- Blank lines next to slides: những dòng kẻ trống ở cột thứ 3.

- Notes below slides: các slide được đặt giữa trang và cách nhau một khoảng trống.

- Blank lines below slides: khoảng trống giữa các slide được thay thế bằng các dòng kẻ.

- Out lines only: chỉ xuất hiện nội dung của slide trên các trang chứ không xuất hiện hình của slide.

Việc lựa chọn các tùy chọn chuyển đổi được thực hiện tùy theo mục đích, định dạng trang mà bạn muốn chuyển đổi.

Thứ Tư, 31/03/2004 08:17
31 👨 7.134
0 Bình luận
Sắp xếp theo