Chỉ có 2.000 DN CNTT thật sự "sống"

Cả nước chỉ có khoảng 2.000 trong tổng số 10.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT thực sự hoạt động với quy mô nhỏ.

Ngày 24/6, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã nghe báo cáo về việc xây dựng Nghị định về điều kiện hoạt động và cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ CNTT.

Theo báo cáo của Vụ CNTT, hiện nay số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ CNTT tại Việt Nam là khoảng 10.000 doanh nghiệp, song ước tính chỉ có khoảng 2.000 doanh nghiệp thực sự hoạt động với quy mô đầu tư nhỏ, chủ yếu là vốn tự có. Hiện nay trên thị trường đã có một số doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư cung cấp một số loại hình dịch vụ chuyên sâu như trung tâm dữ liệu, trung tâm dịch vụ khách hàng, gia công phần mềm….

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng cần nhanh chóng thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập để triển khai xây dựng Nghị định. Vào ngày 30/6 tới, một hội thảo sẽ được tổ chức nhằm xin ý kiến các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia về việc xây dựng Nghị định. Dự kiến Nghị định sẽ được trình Chính phủ vào tháng 12/2009.

Thứ Sáu, 26/06/2009 12:34
31 👨 537
0 Bình luận
Sắp xếp theo