Adobe sửa chữa lỗ hổng cho một loạt sản phẩm

Một lỗ hổng bảo mật trong phần mềm thiết kế đồ hoạ của Adobe System có thể cho phép người dùng thay đổi bất hợp pháp một số tệp tin chương trình để phá huỷ dữ liệu hoặc cài đặt phần mềm nguy hiểm lên máy tính.

Theo cảnh báo của Adobe, lỗ hổng ảnh hưởng tới gói phần mềm Adobe Creative Suite 2, Adobe Photoshop CS2 và Adobe Illustrator CS2; và chỉ xảy ra khi ứng dụng chạy ở chế độ cài đặt chia sẻ nhiều người dùng.

Nếu bị khai thác, sai sót bảo mật trên có thể cho phép kẻ tấn công thay thế tệp tin chương trình với các đoạn mã độc hại hoặc nguy hiểm - có thể đọc, ghi hoặc phá huỷ dữ liệu nhạy cảm nếu tin tặc đăng nhập với tài khoản người dùng có quyền hạn cao (thường là tài khoản quản trị).

Adobe xếp lỗ hổng ở mức "quan trọng" (mức cảnh báo cao thứ hai sau mức "nghiêm trọng"), và đã cho
ban hành miếng vá bảo mật để sửa chữa sai sót này. Adobe khuyến cáo người dùng Photoshop CS2 trên các hệ thống chia sẻ, hoặc Microsoft Windows, Mac OS... nên nhanh chóng cài đặt bản sửa lỗi.

Thứ Hai, 06/02/2006 15:01
31 👨 26
0 Bình luận
Sắp xếp theo