Việt Nam lập ban công tác về IPv6

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng làm Trưởng Ban "Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (IPv6 Task force).

Tiếp theo chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/05/2008 về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, ngày 06/01/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông đã ký Quyết định số 05/QĐ-BTTTT thành lập Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (IPv6 Task Force) do Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng làm Trưởng Ban.

Ban công tác có Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) làm Phó Trưởng ban thường trực cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và đại diện các Trung tâm tin học của các Bộ, ngành liên quan. Ban công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển và ứng dụng IPv6, xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tại Việt Nam.

Thứ Năm, 15/01/2009 13:12
31 👨 276
0 Bình luận
Sắp xếp theo