Ứng dụng Avant Window Navigator 0.4 ra mắt

Quản Trị Mạng - Avant Window Navigator – 1 ứng dụng miễn phí với khả năng tạo taskbar và launcher dành cho Linux. Ứng dụng hỗ trợ nhiều file mở rộng, hỗ trợ nhiều plugin thông qua ứng dụng của các hãng phần mềm third-party, liên kết trực tiếp với các vùng cố định – dock thông qua Dbus và các nhân applets … tất cả này đều có thể được xây dựng bằng Vala, Python hoặc C.

Ứng dụng AWN (Avant Window Navigator) 0.4 đã được nhiều người sử dụng nhưng thực ra đây vẫn chỉ là bản beta. Giờ đây, phiên bản ổn định và chính thức của AWN 0.4 đã được công bố rộng rãi, sau 14 tháng kể từ khi những thông tin cuối cùng gần đây nhất của Avant Window Navigator đến với người sử dụng.

Những chức năng chính của AWN 0.4 (cải tiến từ 0.3.2):

- Awn có thể được đặt và gắn liền tại bất cứ nơi đâu trên màn hình

- Dễ dàng chuyển đổi giữa các kiểu: Flat, Edgy, 3D, Curved, Floaty

- Chế độ Expanded: có thể tràn toàn bộ dài màn hình

- Tính năng Autohide đã được cải tiến lại toàn bộ, hỗ trợ thêm các chế độ Intellihide và Window Dodge

- Avant Window Navigator 0.4 mặc định đi kèm với các mẫu sau:

- Đây là video mẫu:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mHDL4dIH10I[/youtube]

Hướng dẫn cài đặt Avant Window Navigator 0.4 trong Ubuntu:

- Mọi thông tin về Avant Window Navigator 0.4 đã được thêm vào ứng dụng quản lý và cập nhật phần mềm của Ubuntu 10.04 Lucid Lynx, sử dụng câu lệnh sau để bắt đầu quá trình cài đặt:

sudo apt-get update && sudo apt-get install avant-window-navigator awn-extras-applets

- Nhưng có 1 sự cố nho nhỏ ở đây, phiên bản AWN 0.4 không có trong Ubuntu Karmic hoặc thấp hơn, vì vậy các bạn phải tiến hành cài đặt thông qua gói tích hợp sẵn PPA:

- Đối với Ubuntu Karmic:

sudo add-apt-repository ppa:awn-testing

- Đối với Ubuntu Intrepid và Jaunty:

sudo bash -c "echo 'deb http://ppa.launchpad.net/awn-testing/ppa/ubuntu ubuntu_version main' >> /etc/apt/sources.list"

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys BF810CD5

- Tiếp theo, cài đặt Avant Window Navigator và các thành phần liên quan:

sudo apt-get update && sudo apt-get install avant-window-navigator-trunk python-awn-trunk python-awn-extras-trunk awn-applets-python-extras-trunk awn-applets-c-extras-trunk

Thứ Hai, 12/04/2010 16:50
31 👨 911
0 Bình luận
Sắp xếp theo