Phát hiện lỗ hổng trong các sản phẩm Macromedia

Một lỗ hổng tương đối nghiêm trọng trong hầu hết các sản phẩm Macromedia vừa được hãng bảo mật Secunia cảnh báo, có thể cho phép tin tặc thực hiện kiểu tấn công chiếm quyền leo thang.

Sai sót phát sinh trong cơ chế cấu hình của dịch vụ Macromedia Licensing Service - có các quyền được phân định không chính xác, tạo điều kiện cho kẻ tấn công có thể sửa đổi bằng mã nhị phân.

Lỗ hổng được xác định ảnh hưởng tới các sản phẩm:

Software: Macromedia Captivate
Macromedia Contribute 2
Macromedia Contribute 3
Macromedia Director MX 2004
Macromedia Dreamweaver MX 2004
Macromedia Fireworks MX 2004
Macromedia Flash MX 2004
Macromedia Flash MX Professional 2004
Macromedia FreeHand MX
Macromedia Studio MX 2004
Macromedia Studio MX 2004 with Flash Pro

Giải pháp: Cài đặt bản hotfix tại đây.

VH - (Secunia

Thứ Hai, 13/06/2005 10:50
31 👨 78
0 Bình luận
Sắp xếp theo