Microsoft gia cố an toàn cho IE8

Microsoft dự kiến sẽ kích hoạt mặc định một tính năng bảo mật mới trong IE nhằm ngăn chặn khả năng hack vào trình duyệt Web này.

Theo hãng phần mềm này, tính năng "ngăn chặn thực thi dữ liệu" và "không thực thi" DEP/NX (Data Execution Prevention/No Execute) sẽ được kích hoạt mặc định trong IE8 khi trình duyệt này hoạt động trong môi trường Windows Vista và Windows Server 2008.

Microsoft nhận định rằng DEP/NX sẽ giúp triệt tiêu nhiều lỗ hổng bảo mật phát sinh trong IE. Trước đây tính năng này đã có trong IE7 lại bị tắt theo mặc định bởi không tương thích.

Với thay đổi bảo mật mới nhất trong IE8, trình duyệt Web này có thể ngăn được các ứng dụng hoặc dịch vụ thực thi mã từ vùng bộ nhớ không thực thi. Khi được sử dụng kết hợp với các động cơ bảo mật khác, DEP/NX sẽ giảm được hậu quả của nhiều vụ tấn công vào trình duyệt.

Theo giám đốc chương trình Microsoft Eric Lawrence, khả năng bảo vệ DEP/NX sẽ được triển khai cho trình duyệt IE và tất cả các phần add-on mà trình duyệt tải theo.
Thứ Sáu, 11/04/2008 15:48
31 👨 52
0 Bình luận
Sắp xếp theo