Không thể khởi động Windows XP sau khi cài đặt Windows Vista

Sau khi cài đặt Windows Vista vào cùng một cấu hình khởi động kép với Windows XP, bạn có thể nhận được thông báo lỗi gần giống như dưới đây khi cố gắng khởi động máy tính bằng Windows XP:

Windows could not start because the following file is missing or corrupt:

C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe. Please re-install a copy of the above file.

Nguyên nhân

Bạn sẽ gặp phải vấn đề này nếu Windows Vista được cài đặt trong phần không gian ổ chưa được phân chia phía trước partition đã cài Windows XP.

Trong trường hợp này, chương trình cài đặt Windows Vista sẽ tạo một partition mới trong phần không gian ổ chưa được phân chia. Bởi một partition mới được tạo trước partition đã cài đặt Windows XP nên phần Boot.ini cho các điểm cài đặt của Windows XP sẽ trở thành partition không hợp lệ.

Kịch bản sau sẽ xảy ra nếu bạn gặp phải lỗi trên:

  • Bạn có một ổ cứng hoặc disk 0, phần có chứa một vài không gian ổ cứng chưa được phân chia ở trước partition của Windows XP.
  • File Boot.ini của Windows XP sẽ trỏ tới disk(0)partition(1) cho các file khởi động Windows XP.
  • Chương trình Windows Vista sẽ tạo một partition trong phần không gian ổ cứng chưa được phân chia.

Trong kịch bản này, các file khởi động của Windows XP hiện tại được định vị tại disk(0)partition(2). Tuy vậy, file Boot.ini lại vẫn trỏ tới disk(0)partition(1) cho những file này. Do đó, Windows XP không thể khởi chạy thành công.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, bạn phải chỉnh sửa file Boot.ini của Windows XP cho trỏ tới đúng partition. Để thực hiện việc này, bạn làm theo các bước sau:

1. Khởi động Windows Vista

2. Kích chuột phải vào Start chọn Exlore.

3. Trên menu Organize, kích Folder and Search Options.

4. Trong hộp thoại Folder Options, chọn tab View

5. Trong phần Advanced Settings, kích chọn Show hidden files and folders, xóa bỏ chọn phần Hide extensions for known file typesHide protected operating system files (Recommended). Kích Yes để xác thực lại rằng bạn muốn hiển thị toàn bộ file hệ thống, sau đó kích OK.

6. Xác định vị trí và sau đó kích chọn ổ chứa hệ điều hành Windows XP. Trong trình Windows Vista Windows Explorer, nó có thể là ổ D.

7. Trong phần bên phải, kích chuột phải vào file boot.ini chọn Properties.

8. Trong hộp thoại boot.ini Properties, kích chọn tab Security và sau đó chọn Advanced.

9. Chọn tab Owner và kích vào Edit.

Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quyền quản trị hoặc xác thực thông tin quản trị, hãy nhập vào mật khẩu và kích Continue.

10. Trong danh sách Change owner to, kích chọn bí danh của bạn hoặc bỏ tùy chọn Administrators mặc định đã được chọn, sau đó kích OK bốn lần.

11. Kích chuột phải vào file boot.ini và chọn Edit.

12. Chỉnh sửa đường dẫn Advanced RISC Computing (ARC) tới đường dẫn chính xác của partition khởi động của Windows XP. Ví dụ, nếu chương trình cài đặt Windows Vista tạo một partition vào trước partition đã cài đặt Windows XP, bạn phải tăng giá trị partition lên 1. Bởi vậy, nếu file Boot.ini có chứa partition(1) trong đường dẫn ARC của hệ điều hành Windows XP, bạn hãy chỉnh sửa nó thành partition(2). Trong trường hợp này, đường dẫn ARC sẽ tương tự như sau:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect

13. Lưu lại thay đổi của file Boot.ini và đóng Notepad lại.

Thứ Tư, 06/06/2007 13:44
51 👨 2.477
0 Bình luận
Sắp xếp theo