Khóa homepage trong IE

Nếu bạn đã từng khó chịu khi bị những chương trình gián điệp đột nhập vào máy và tự tiện thay đổi homepage (trang web tự nạp khi mở IE) trỏ tới mấy website vô bổ hoặc “nhạy cảm”, hãy dùng thủ thuật này để khóa chặt homepage.

Thủ thuật này được thực hiện trực tiếp trong registry.

1. Di chuyển theo đến chuỗi sau trong registry

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Nếu các thư mục Internet Explorer và Control Panel không hiển thị trong registry, đó là do chúng chưa tồn tại, bạn hãy tự thêm chúng vào.

a) Nhấp chuột phải lên thư mục Microsoft, nhấn New và chọn Key.

b) Đặt tên là Internet Explorer.

c) Nhấp chuột phải lên thư mục Internet Explorer, nhấn New và chọn Key.

d) Đặt tên là Control Panel.

2. Nhấp chuột phải lên thư mục Control Panel và chọn “new DWORD value”. Đặt tên lại là Homepage.

3. Nhấp chuột phải lên mục Homepage, chọn Modify và thay đổi giá trị từ “0” đến “1”.
Bây giờ bạn vào mục Options của Internet Explorer. Trang chủ của bạn đã bị khóa và không thể thay đổi nó được nữa trừ khi bạn làm ngược lại các bước đã thực hiện trong registry.

Thứ Bảy, 18/09/2004 11:34
31 👨 756
0 Bình luận
Sắp xếp theo