Google Now hiểu biết nhiều hơn so với Siri và Cortana

Trong suốt 3086 truy vấn được đặt ra cho các trợ lý ảo bởi công ty Stone Temple thì Google Now của Android cho ra 1795 kết quả với nội dung tùy chỉnh trong khi Siri của Apple là 908 và Cortana là 630. Những truy vấn được đặt ra ở đây cho các trợ lý ảo nhằm mục đích sẽ nhận lại câu trả lời nhiều hơn là nhận kết quả từ các trang web.

Mời bạn xem qua video nghiên cứu:

Trong tất cả những câu truy vấn, Google Now tìm kiếm với độ chính xác 88% để giải quyết các câu hỏi, Siri đã đúng 53% thời gian và Cortana là 40%. Những người thực hiện nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập trung chủ yếu của họ là kiến thức chứ không hoàn toàn đầy đủ chức năng của một trợ lý ảo như thêm ghi chú, đưa ra lệnh email và điều đó cũng nói rằng không có kết quả nào cung cấp một đánh giá đầy đủ về những gì nền tảng cung cấp cho người dùng.

Google Now hiểu biết nhiều hơn so với Siri và Cortana

Google là một ông lớn trong lĩnh vực tìm kiếm vì vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi họ thực hiện tốt trên nền tảng di động. Điều thú vị nữa là ít nhất trong một hạng mục so sánh đơn lẻ, chúng ta đã có 1 ứng viên vượt trội. Và hy vọng trong tương lai, khoảng cách này sẽ được thu hẹp khi các trợ lý ảo trưởng thành hơn.

Cuối cùng, đừng quên rằng các dữ liệu được tạo ra trong so sánh này là khó mà xác định, từ đó thật sự mang đến sự so sánh thú vị.

Bạn có thể tìm hiểu kỹ về nghiên cứu này tại đây:

The Great Knowledge Box Showdown: Google Now vs. Siri vs. Cortana

Thứ Năm, 09/10/2014 10:36
31 👨 71
0 Bình luận
Sắp xếp theo