Ứng dụng Planner+ với thiết kế mới dành cho Windows Phone

Planner+ là một ứng dụng quản lý danh sách các việc cần làm giúp bạn hiệu quả hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Tải Planner+ cho Windows Phone

Ứng dụng Planner+ với thiết kế mới đã có mặt trên Windows Phone Store

Mỗi người có rất nhiều công việc và kế hoạch cần phải làm trong ngày. Những gì mà Planner+ tạo ra sự khác biệt là ứng dụng đã mô hình hóa những công việc theo cách mà mọi người có thể làm trong đời sống thực. Cùng với Planner+, bạn chỉ cần vuốt để xem tất cả mọi thứ liên quan đến mình.

Người dùng cũng có thể tùy chọn thiết lập thời gian cho mỗi công việc và sau đó chỉ cần chắc rằng mình đang tập trung để thực hiện.

Ứng dụng Planner+ với thiết kế mới đã có mặt trên Windows Phone Store

Có thể Planner+ trông giống như một ứng dụng To-Do-List đơn giản, nhưng lại được tạo ra để làm việc theo cách mà con người thực sự làm và đem lại năng suất cao.

Thứ Hai, 13/04/2015 13:57
31 👨 97
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z