Tương lai của những bức thư điện tử ?

Email đang thay đổi từng ngày từng giờ, và chỉ trong vòng 5 năm tới, nó sẽ trở thành một phần không thể thiếu của "đời sống" người dùng máy tính cá nhân cũng như các công ty lớn, khi mà ảnh hưởng cũng như phạm vi hoạt động của chúng được mở rộng hơn cùng với nhiều chức năng nâng cao khác. Jeff Ubois, phân tích gia của cơ quan nghiên cứu Ferris Research cho biết: Email cùng các chức năng của nó dường như đang lui về dưới dạng các dịch vụ được tích hợp và hỗ trợ bên trong các ứng dụng khác. Nói cách khác, email đang trở thành một dịch vụ "chuẩn" sẽ luôn luôn có mặt ở mọi nơi mọi lúc trong các ứng dụng, các chương trình và dịch vụ. Hiện nay đa số mọi người đều có quan điểm về email như một tài khoản đơn thuần chỉ để nhận và gửi thư trên mạng do một dịch vụ nào đó cung cấp. Nhưng trong thực tế, rất nhiều công nghệ từ việc truyền tải dữ liệu, quản lý công việc, nhắn tin... cũng sẽ được tích hợp vào email trong nay mai. Ubois cho biết, trong 5 năm tới, các bức thư điện tử sẽ bao gồm tất cả, từ các kĩ năng, công cụ quản lý quyền sử dụng, quản lý nhân dạng ... Hơn nữa, khi mà email trở nên "giàu" nội dung hơn, thì nó sẽ thực sự trở nên hữu ích cho việc thông báo các thông tin thường nhật của một công ty hay tổ chức nào đó tới nhân viên của mình, khi mà nội dung của email sẽ được soạn thảo gần như việc tạo Web với đầy đủ các chức năng cơ bản như gửi file... Ngoài ra, việc lọc nội dung email, spam và virus cũng sẽ trở thành một tính năng chuẩn cần phải có trong các hệ thống thư điện tử của các công ty, dù rằng có đôi khi họ cũng phải sử dụng các giải pháp "lọc thư" được cung cấp bởi các hãng thứ ba. Ta có thể thấy rõ điều này qua việc Microsoft tích hợp công cụ anti-spam cho sản phẩm Exchange 2003 mail server của họ, và sau đó thông báo công cụ này sẽ được phát hành dưới dạng phiên bản phần mềm cài đặt thêm vào đầu năm 2004.
Thứ Ba, 06/01/2004 01:29
31 👨 34
0 Bình luận
Sắp xếp theo