Trojan mạo nhận phần mềm kích hoạt Windows

Hãng bảo mật Symantec cho biết nhiều người muốn có mã kích hoạt cho hệ điều hành của Microsoft đã bị Trojan "Windows Activation" lừa lấy thông tin tài khoản ngân hàng.

Khi cài đặt, Trojan được Symantec đặt tên là Kardphisher này sẽ loại bỏ màn hình yêu cầu kích hoạt của Microsoft và thay vào đó là những dòng chữ: "Để giảm tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm, hãy kích hoạt lại bản Windows của bạn. Chúng tôi sẽ đề nghị bạn cho một số thông tin tài khoản nhưng thẻ tín dụng sẽ không bị trừ tiền".


Màn hình windows xuất hiện khi khởi động lại máy tính
sau khi Trojan đã được cài đặt

Bạn chỉ có thể lựa chọn Yes hoặc No mà không thể chạy Task Manager hay bất kỳ ứng dụng nào. Nếu chọn No, máy tính sẽ tắt ngay lập tức, nếu chọn Yes bạn sẽ thấy màn hình sau:

Trong trường hợp người sử dụng thay đổi phần cứng máy tính một cách đáng kể, Windows XP có yêu cầu kích hoạt lại nhưng không bao giờ yêu cầu nhập thông tin cá nhân. Theo Symantec, trojan này ảnh hưởng tới Windows 95, 98, 2000, NT và Server 2003. Còn Windows Vista chưa bị ảnh hưởng vì Kardphisher nhưng khả năng tương tự có thể xảy ra vì nhu cầu kích hoạt hệ điều hành mới cao hơn rất nhiều.

Thứ Hai, 07/05/2007 10:38
31 👨 34
0 Bình luận
Sắp xếp theo