Top 101 website do Pcmag bình chọn

Tạp chí chuyên về công nghệ cao hàng đầu hiện nay Pcmag vừa mới tiến hành điều tra và bình chọn những trang web được yêu thích nhất trong mùa thu 2005. Sau đây là bảng kết quả được chia theo từng lãnh vực khác nhau.

Ứng dụng: PC & Mobile

- AvantGo -
http://www.avantgo.com/
- Caedes.net -
http://www.caedes.net/
- Copyscape -
http://www.copyscape.com/
- Evite -
http://www.evite.com/
- GoToMeeting -
http://www.gotomeeting.com/
- Homestead -
http://www.homestead.com/
- InterfaceLIFT -
http://interfacelift.com/
- MSN Hotmail –
http://www.hotmail.com
- Putfile -
http://www.putfile.com/
- TrueCrypt.org -
http://www.truecrypt.org/
- Vindigo -
http://www.vindigo.com/
- Yahoo! Groups –
http://groups.yahoo.com
- Yahoo! Mail –
http://mail.yahoo.com
- YouSendIt -
http://www.yousendit.com/

Kinh doanh & Tài chính

- Bplans.com -
http://www.bplans.com/
- The Motley Fool -
http://www.fool.com/
- MSN Money -
http://money.msn.com/
- Padgett Business Services Financial Calculators -
http://www.padgettnb.com/tools.html
- SmartMoney.com -
http://www.smartmoney.com/
- Yahoo! Finance -
http://finance.yahoo.com/

Blogs

- The Amateur Gourmet -
http://www.amateurgourmet.com/
- Boing Boing -
http://www.boingboing.net/
- Daily Kos -
http://www.dailykos.com/
- Live Journal -
http://www.livejournal.com/
- The Sneeze –
http://www.thesneeze.com/

Máy ảnh & hàng điện tử tiêu dùng

- Digital Camera Reviews -
http://www.dcviews.com/
- Digital Photography Review -
http://www.dpreview.com/
- Flickr (beta)
http://www.flickr.com/
- Shutterfly
http://www.shutterfly.com/

Tìm việc

- MediaBistro.com -
http://www.mediabistro.com/
- Monster -
http://www.monster.com/

Máy tính

- Bugmenot.com -
http://www.bugmenot.com/
- CNet –
http://www.cnet.com
- Computer History Museum -
http://www.computerhistory.org/
- Digg -
http://digg.com/
- DistroWatch.com -
http://www.distrowatch.com/
- eWeek –
http://www.eweek.com
- Engadget -
http://www.engadget.com/
- Life Hacker –
http://www.lifehacker.com
- Gizmodo -
http://gizmodo.com/
- Pcmag –
http://www.pcmag.com
- Technology Review –
http://www.technologyreview.com/

Giải trí & Thể thao

- Apple Movie Trailers -
http://www.apple.com/trailers
- E! online -
http://www.eonline.com/
- ESPN.com –
http://www.espn.com
- Gawker -
http://www.gawker.com/
- Home Star Runner -
http://www.homestarrunner.com/
- The Internet Movie Database (IMDb) -
http://www.imdb.com/
- Nickelodeon online -
http://www.nick.com/
- The onion -
http://www.theonion.com/
- The Smoking Gun -
http://www.thesmokinggun.com/

Thông tin kiến thức

- Craigslist -
http://www.craigslist.com/
- Food411 -
http://www.food411.com/
- HowStuffWorks -
http://www.howstuffworks.com/
- The Internet Public Library -
http://www.ipl.org/
- National Geographic online -
http://www.nationalgeographic.com/
- The Straight Dope -
http://www.straightdope.com/

Vui cười & Lối sống

- The Freecycle Network -
http://www.freecycle.org/
- Little Fluffy Industries -
http://www.littlefluffy.com/
- Overheard in the Office -
http://www.overheardintheoffice.com/
- ThinkGeek -
http://www.thinkgeek.com/
- Urban Dictionary -
http://www.urbandictionary.com/

Tin tức

- BBC News –
http://news.bbc.co.uk
- CNN –
http://www.cnn.com
- Drudge Report -
http://www.drudgereport.com/
- NPR -
http://www.npr.org/
- OpenSecrets.org –
http://www.opensecrets.org
- Salon.com –
http://www.salon.com
- The New York Times on the Web –
http://www.nytimes.com/

Trò chơi & Sự kiện lạ lùng

- GameFly.com -
http://www.gamefly.com/
- Museum of Bad Album Covers -
http://www.zonicweb.net/badalbmcvrs
- Optical Illusions and Visual Phenomena -
http://www.michaelbach.de/ot/index.html
- Who Would Buy That? -
http://www.whowouldbuythat.com/

Mua bán

- Amazon.com –
http://www.amazon.com
- Become -
http://www.become.com/
- Buy.com –
http://www.buy.com
- eBay –
http://www.ebay.com
- Netflix -
http://www.netflix.com/
- Overstock.com –
http://www.overstock.com
- Shopping.com –
http://www.shopping.com
- Woot -
http://www.woot.com/

Tìm kiếm, tham khảo và cổng điện tử

- A9.com –
http://www.a9.com
- Blinkx TV -
http://www.blinkx.tv/
- Dictionary.com –
http://www.dictionary.com
- Google –
http://www.google.com
- Google Earth -
http://earth.google.com/
- Google Image Search -
http://local.google.com/
- Internet Archive -
http://www.archive.org/
- Project Gutenberg -
http://www.gutenberg.org/
- Technorati -
http://www.technorati.com/
- WebMD -
http://www.webmd.com/
- Wikipedia -
http://www.wikipedia.org/
- Yahoo! –
http://www.yahoo.com

Du lịch

- Citysearch -
http://www.citysearch.com/
- Expedia.com –
http://www.expedia.com
- Google Local -
http://local.google.com/
- Orbitz -
http://www.orbitz.com/

HVD

Thứ Tư, 26/10/2005 08:42
31 👨 97
0 Bình luận
Sắp xếp theo