Thủ thuật với PC

Thay đổi thư mục mặc định của Explorer

Bất cứ khi nào khởi động Windows Explorer, chương trình đều tự động dẫn bạn đến thư mục mặc định sẵn, thường là My Documents. Bằng thủ thuật đơn giản sau, bạn có thể "bắt" chương trình phải mở thư mục mà bạn cần.

Click chuột phải vào icon của Windows Explorer, chọn Properties, và thay đổi dòng lệnh "%SystemRoot%\explorer.exe" thành "%SystemRoot%\explorer.exe /n, /e, [đường dẫn đến thư mục]". Click OK để kết thúc và lưu lại thay đổi.

Tắt chế độ Auto-Canvas

Mỗi lần dùng đến AutoShapes để vẽ hình, Microsoft Word lại tự mở textbox với dòng chữ "Create Your Drawing Here" ngay nơi bạn định vẽ. Để tắt chế độ này, bạn vào Tools -> Options -> General Tab và bỏ dấu tick trước dòng "Automatically create drawing canvas when inserting autoshapes".

Xóa buttons khỏi màn hình Internet Explore (IE)

Để mở IE ở chế độ full screen, bạn nhấn F11. Thế nhưng trên màn hình vẫn còn một số button và menu. Để xóa chúng, bạn click chuột phải vào shortcut IE, vào Properties -> Target và thêm "-k" vào cuối để có dòng lệnh như sau: "C:\Program Files\Internet Explorer \IEXPLORE.EXE" -k. Save lại.

Phím tắt trong Yahoo! Mail

Khi mở mailbox, nhấn Ctrl+Shift+C để check mail, Ctrl+Shift+P để soạn mail, Ctrl+Shift+F để mở thư mục, Ctrl+Shift+S để tìm kiếm và Ctrl+Shift+H để được trợ giúp.

Tự tắt trình ứng dụng bị lỗi

Mỗi lần có trình ứng dụng nào bị "Not responding", bạn đều phải dùng đến bộ ba Ctrl+Alt+Delete để mở hộp thoại Windows Task Manager và tìm "thủ phạm" để nhấn End Task. Windows có một chức năng khá đặc biệt buộc trình ứng dụng nào bị lỗi tự tắt. Để thực hiện, bạn vào Start -> Run, nhập REGEDT32 vào hộp thoại và chọn HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Bạn thay thông số trong AutEndTasks từ 0 thành 1.

Xóa file trong tất cả thư mục

Nếu muốn xóa tất cả file cùng loại trong một thư mục, hay ổ đĩa, bạn vào Start -> Run, nhập CMD vào hộp thoại. Khi dấu nhắc hiện ra trên màn hình, vào thư mục hay ổ đĩa mà mình cần xóa, gõ DEL /F /S [*.loại file cần xóa]. Ví dụ, nếu muốn xóa toàn bộ file MP3 trong máy tính, bạn sẽ gõ CD C:\ tại dấu nhắc, rồi gõ DEL /F /S *.mp3. Tất cả các file MP3 sẽ “bốc hơi” khỏi ổ đĩa C ngay. Nếu bạn không muốn xóa file trong các thư mục con thì đừng gõ /S.

Cánh Cam

Thứ Hai, 26/09/2005 09:43
31 👨 331
0 Bình luận
Sắp xếp theo