Tháo cài đặt Windows XP từ cửa sổ lệnh

Tích hợp trong Windows XP là tính năng cho phép bạn có thể tháo cài đặt hệ điều hành này từ cửa sổ lệnh Command Prompt nếu bạn nâng cấp hệ thống từ Windows 98, 98SE, hoặc Windows Me.

Chú ý: Phương pháp này chỉ có thể thực hiện được nếu ảnh của hệ điều hành trước đây (ở đây là Windows 98, 98SE hoặc Me) được tạo thành công trong quá trình nâng cấp lên Windows XP.

Khởi động máy tính ở chế độ "Safe Mode with Command Prompt".

Tại cửa sổ lệnh, gõ
cd\ và ấn ENTER.

Gõ dòng lệnh cd\windows\system32, và nhấn ENTER.

Bạn gõ tiếp dòng osuninst.exe, và nhấn ENTER.

Màn hình khi đó sẽ hiển thị các hướng dẫn cho phép bạn thực hiện quá trình tháo cài đặt Windows XP để quay lại hệ điều hành trước đây. Toàn bộ quá trình này chỉ có thể thực hiện với quyền của quản trị hệ thống hoặc người dùng được gán quyền quản trị.

Thứ Hai, 27/09/2004 00:03
31 👨 332
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z