Shortcuts4All cập nhật bản 3.0, tạm thời có thể tải miễn phí

Shortcuts4All là một tiện ích nhỏ cho phép bạn Pin hầu hết các thiết lập hệ thống và ứng dụng ra màn hình chính. Sau khi được cập nhật lên phiên bản 3.0 thì lập trình viên PablosOne đã cho phép người dùng tải về miễn phí trong thời gian giới hạn.

Shortcuts4All cập nhật bản 3.0, tạm thời có thể tải miễn phí

Chức năng của Shortcuts4All khá giống với Quick Settings mà chúng ta vẫn dùng trên Windows Phone. Tuy nhiên, tính năng của Shortcuts4All được mở rộng nhiều hơn, chẳng hạn như tắt thanh nghe nhạc chiếm nhiều diện tích màn hình khi ngừng nghe, tạo ghi chú nhanh, quay số nhanh với bàn phím T9… tất cả trong 1. Chi tiết các tính năng của Shortcuts4All bao gồm:

  • Tạo Live Tiles cho các thiết lập hệ thống như tắt/mở chế độ máy bay, Bluetooth, dịch vụ địa điểm, sóng Celular, Wi-Fi, …
  • Tạo Live Tiles bật/tắt đèn pin, mở trình quay số thông minh, lịch, ẩn thanh Music
  • Tạo bảng điều khiển truy xuất tất cả các ứng dụng và trạng thái của tối đa 4 kết nối
  • Tuỳ biến nhiều Live Tile ứng dụng như WhatsApp, WPCentral, GMaps, Wallet, Maps, …
  • Chọn một hình nền và tạo Live Tile có nền là 1 phần ghép của hình nền
  • Cho phép sử dụng icon PNG riêng cho Live Tiles ...

Bạn có thể tải Shortcuts4All tại đây!

Thứ Hai, 14/09/2020 11:30
51 👨 116
0 Bình luận
Sắp xếp theo