RC-WINTRANS V7.0 – công cụ bản địa hóa các ứng dụng

RC-WinTrans là chương trình cho phép bạn phát triển các dự án phần mềm đa ngôn ngữ hoặc bản địa hoá (Việt hóa, chẳng hạn) các ứng dụng có sẵn trên nền tảng Win32, .NET và Java. Bạn có thể tải về phiên bản dùng thử (demo edition) tại địa chỉ www.schaudin.com. Bạn lưu ý, RC-WinTrans chỉ chạy trên Windows NT 4.0/2000/XP và đòi hỏi bạn phải cài đặt sẵn Microsoft .Net Framework version 1.1 (tải miễn phí từ địa chỉ

http://msdn.microsoft.com/netframework/productinfo/default.asp, dung lượng 23,6MB).

Những tính năng chính

RC-WinTrans giúp ta sửa đổi mọi thành phần trong giao diện của ứng dụng như: text, menu, dialog box/form, accelerator key (phím tắt), version (Win32), ảnh bitmapmessage table (Win32). RC-WinTrans cho phép bản địa hóa nhiều loại tập tin trên các nền tảng:

• Win32: tập tin định nghĩa tài nguyên, tập tin chương trình thực thi, tập tin thư viện (dạng .RC, EXE, DLL, OCX,...).

• .NET: mọi tập tin tài nguyên của .NET.

• Java: tập tin thuộc tính của ứng dụng Java (tập tin .properties).

• Các tập tin dạng khác như C/C++ text definition, Windows .INIInstallShield string table.

Với các ứng dụng dạng Microsoft .NET Windows Forms, ta có thể xem và sửa biểu mẫu (form) trong cửa sổ Form Viewer.

Việt hóa ứng dụng Notepad của Windows

Để làm quen với RC-WinTrans, ta hãy thử Việt hóa chương trình Notepad trong Windows. Bạn khởi động RC-WinTrans rồi chọn File > Open > Translation Project/Glossary/File. Trên hộp thoại Open, bạn chọn Program Files (WIN32)(*.exe;*.dll;*.ocx) trong mục Files of type, chọn tập tin NOTEPAD.EXE trong thư mục Windows hoặc WINNT rồi bấm Open. Khi xuất hiện hộp thoại New Translation Project, bạn chọn OK rồi chọn Continue để mở hộp thoại Languages.

Trên hộp thoại Languages, bạn chọn Add New (H.1). Hộp thoại New Target Language hiện ra. Trong mục Language bạn chọn Vietnamese. Khi đó, mục Code page1258 Vietnamese và tập tin đích là NOTEPAD_vi.EXE (tập tin NOTEPAD.EXE được Việt hóa). Bạn bấm OK để trở lại hộp thoại Languages và lại bấm OK.

Hình 1

Trong cửa sổ RC-WinTrans (H. 2), bạn Việt hóa theo cách sau:

  • Chọn mục cần sửa trong phần Resources (Dialogs, Menus, Strings,...).

  • Bấm vào mục từ tiếng Anh trong cột English US (Original Resources).

  • Trong khung Translation (Vietnamese), nhập vào từ hoặc cụm từ tiếng Việt tương ứng (dùng bảng mã 1258).

  • Bấm OK.


Hình 2

Khi dịch xong các mục từ cần thiết (phiên bản dùng thử chỉ cho phép dịch tối đa 250 mục từ), bạn chọn Target > Write Target files. Trên hộp thoại Write Target files, bạn chọn Write rồi chọn Close.

Chúc mừng bạn đã Việt hóa xong Notepad! Bạn ghi lại đề án và chạy thử NOTEPAD_vi.EXE xem sao. Hình 3 cho bạn thấy "mặt mũi" của Notepad sau khi Việt hóa. Thật tuyệt, phải không bạn?


Hình 3

Thứ Sáu, 24/09/2004 00:37
31 👨 380
0 Bình luận
Sắp xếp theo