Phát hiện lỗ hổng trong phần mềm Apache 2

Các chuyên gia bảo mật vừa cảnh báo về một lỗ hổng nguy hiểm trong phần mềm Apache 2, có thể cho phép tin tặc thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ.

Lỗ hổng tác động tới phần mềm Apache từ phiên bản 2.0.48 trở về trước; và một số phiên bản của AIX, Solaris và Tru64. Những phần mềm khác như Linux, FreeBSD, và Windows không bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này.

Để giải quyết lỗ hổng trên, người dùng cần phải nâng cấp Apache lên phiên bản 2.0.49 tại địa chỉ:
http://httpd.apache.org/download.cgi

Thứ Hai, 22/03/2004 22:18
31 👨 123
0 Bình luận
Sắp xếp theo