Những tiện ích Add-on miễn phí tốt nhất của Windows (Phần II)

Như đã trình bày ở phần đầu, trong phần 2 sẽ giúp máy tính của bạn trở nên thân thiện hơn nhờ một số tiện ích miễn phí khác dành cho Windows. Chúc bạn thành công! In nội dung folder một cách dễ dàng với PrintFolders Bạn từng in nội dung các file, do đó không có lý nào bạn lại không thể in nội dung các thư mục. Chương trình quản lý file này cho phép bạn chuyển một danh sách các file và folder của một thư mục nào đó vào một file text bình thường. Tiện ích này có nhiều tính năng tốt và rất dễ sử dụng, nó có thể chuyển kèm thêm chi tiết về các file, thư mục cũng như đường dẫn đầy đủ của chúng; sắp xếp các file theo nhiều thứ tự; chọn lọc để in một vài file nào đó... Sau đó bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa lại bằng một phần mềm biên tập nào đó, như word hay notepad chẳng hạn và bật máy in lên để chuyển dữ liệu ra giấy. Download: printfolders.exe Dung lượng: 276 Kb Thoát Windows và Khởi động máy chỉ bằng một cú click chuột Trong Windows 9x, Me bạn có thể sử dụng một file batch cùng một số lệnh cụ thể để log off và restart hoặc shutdown PC. Tuy nhiên công việc này nghe ra hơi phức tạp với một số người dùng. May thay, vẫn có một phần mềm đơn giản có thể giúp bạn thực hiện công việc này: PsShutdown của Susinternals. Để thực hiện các công việc tắt máy, bạn sẽ phải tạo các shortcut trên Windows với dòng commandline chỉ tới file psshutdown.exe, cùng một số tham số khác. Ví dụ như để khởi động máy sau 5 giây lưu ý người dùng, bạn nhập dòng lệnh tương tự như "C:\Program Files\psshutdown.exe -l -r -t 5" trong commandline của shortcut. Ngoài ra, bạn có thể thêm 1 message lưu ý riêng của mình khi máy chuẩn bị tắt bằng cách thêm tham số "-m message_here". Mặc dù psshutdown hoạt động được với WinXP, tuy nhiên XP lại có sẵn một file tương tự để thực hiện việc này, có tên shutdown.exe. Để xem các thông số cụ thể, bạn vào Start\All Programs\Accessories\Command Prompt, sau đó nhập "shutdown.exe-?" để xem các thông số cụ thể của file này. Sau đó tạo các shortcut giống như của Psshutdown. Download miễn phí: Psshutdown Dung lượng: 47 Kb App Roll-Ups Thay vì phải dõi theo các cửa sổ ứng dụng đang chạy trên desktop bằng việc minimize từng cửa sổ, bạn có thể "roll up" các cửa sổ chỉ để xem các thanh tiêu đề của chúng. Sau khi cài đặt, chương trình sẽ có một biểu tượng đặt tại taskbar, bạn nhấn chuột phải vào nó và chọn Rollup all để biến tất cả các cửa sổ chỉ còn lại thanh tiêu đề (hoặc right-click vào thanh tiêu đề của 1 cửa sổ nào đó nếu bạn muốn chỉ cửa sổ đó bị thu nhỏ lại). Sau đó, muốn mở cửa sổ nào, bạn right-click vào thanh tiêu đề của cửa sổ đó, muốn đóng lại thì right-click vào nó một lần nữa. Để phục hồi trạng thái cũ, chọn Unroll all, tất cả các cửa sổ trở về tình trạng ban đầu. Download: winroll-1.5.exe Dung lượng: 86 Kb
Thứ Ba, 13/01/2004 01:20
31 👨 322
0 Bình luận
Sắp xếp theo