Microsoft thừa nhận nhiều vấn đề cập nhật Windows Phone hơn

Lại thêm vấn đề khác đã nảy sinh, ngăn một số người sử dụng Windows Phone 7 (WP7) nhận được 2 bản cập nhật phần mềm. Các vấn đề cập nhật WP7 đã bắt đầu từ hồi tháng 2/2011.

Microsoft thừa nhận, một số chủ sở hữu điện thoại Samsung Focus tại Mỹ chưa nhận được thông báo rằng các bản cập nhật đã hiện hữu cho họ. "Họ đang xem xét tình hình, nhưng tôi sợ vẫn chưa có nhiều điều để báo cáo", ông Michael Stroh, một nhân viên Microsoft đã viết trên blog Windows Phone.

Trên diễn đàn khác của Microsoft, một số người dùng Focus mà chưa nhận được các bản cập nhật nhận thấy rằng, họ đang sử dụng phiên bản điện thoại được xây dựng gần đây hơn. Trong khi những người dùng phiên bản REV 1.3 đã nhận được các bản cập nhật, một số người dùng phiên bản REV 1.4 thì không.

Ngoài ra, ông Stroh nói rằng Microsoft đã ngừng việc gửi các bản cập nhật đến Omnia 7 - chiếc điện thoại có tại châu Âu. "Microsoft đã phát hiện ra một vấn đề kỹ thuật với gói cập nhật cho model này. Công việc sửa chữa và thử nghiệm gói cập nhật gần hoàn thành, và chúng tôi hy vọng sẽ sớm tiếp tục phân phát bản cập nhật", ông viết.

Bắt đầu từ tháng 2/2011, Microsoft đẩy ra bản cập nhật phần mềm WP7 thứ nhất (được thiết kế để làm cho quá trình cập nhật “mượt mà” hơn). Ngay sau đó, Microsoft đã phải ngừng phân phát bản cập nhật thứ nhất bởi vì nó làm cho một số điện thoại Samsung không sử dụng được.

Sau đó, công ty trì hoãn bản cập nhật thứ hai (có tên là NoDo) để cố gắng tránh các vấn đề tương tự. NoDo thêm khả năng cắt/dán cho điện thoại WP7. Giờ đây, Microsoft đang đồng thời đẩy ra cả 2 bản cập nhật phần mềm WP7.

Thứ Hai, 02/05/2011 10:17
31 👨 102
0 Bình luận
Sắp xếp theo