Intel: Doanh thu quý 2 đạt 9,5 tỷ USD

Tập đoàn Intel công bố doanh thu quý 2 năm nay kỷ lục đạt 9,5 tỷ USD, lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 tỷ USD, lợi nhuận ròng đạt 1,6 tỷ đôla Mỹ và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 28 cent.

Intel đã có một quý kinh doanh thành công nữa với doanh thu đạt cao hơn dự đoán và kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với năm ngoái” Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn Intel, ông Paul Otellini, phát biểu “Khi chúng tôi bước vào quý 2 này, nhu cầu thị trường vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ đối với các sản phẩm bộ vi xử lý và chipset của chúng tôi ở tất cả các mảng thị trường và ở tất cả các quốc gia trên thế giới.

Intel đã dùng 2,5 tỷ đôla Mỹ để mua lại 109 triệu cổ phiếu phổ thông của mình. Dự đoán, quý 3 năm 2008 doanh thu của Intel nằm giữa khoảng 10 tỷ và 10,6 tỷ USD.

Intel hoạt động trong ngành công nghiệp có tính cạnh tranh khốc liệt, có đặc thù tỷ lệ chi phí cao được cố định hoặc khó giảm trong một thời gian ngắn, những áp lực mạnh về cơ cấu giá sản phẩm và nhu cầu sản phẩm luôn rất khác nhau và khó có thể dự báo trước. Doanh thu và tỷ lệ lợi nhuận tổng bị ảnh hưởng thời gian giới thiệu các sản phẩm mới và nhu cầu cũng như sự chấp nhận của thị trường đối với các sản phẩm của Intel.

Tuy nhiên, các kết quả kinh doanh của Intel có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị cơ sở hạ tầng không thể dự tính trước tại các quốc gia trong đó Intel, các khách hàng hoặc các nhà cung cấp của Intel đang hoạt động, bao gồm các xung đột quân sự hay các rủi ro an ninh khác, thiên tai, sự sụp đổ về cơ sở hạ tầng, các vấn đề y tế và sự lên xuống bất thường của tỷ giá hối đoái.

Thứ Hai, 21/07/2008 15:46
31 👨 112
0 Bình luận
Sắp xếp theo