Hướng dẫn kiểm soát cài đặt thiết bị và sử dụng Group Policy: Cho phép người dùng chỉ cài đặt các thiết bị đã được phép

Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Kiểm soát các thiết bị di động
Phần 3: Các yêu cầu cho việc hoàn thành kịch bản
Phần 4: Ngặn chặn cài đặt tất cả các thiết bị

Cho phép người dùng chỉ cài đặt các thiết bị đã được phép

Kịch bản này được xây dựng dựa trên kịch bản trước -"Ngăn chặn cài đặt tất cả các thiết bị" – khi bạn ngăn chặn cài đặt bất kỳ thiết bị nào. Trong kịch bản này, bạn thêm một danh sách các thiết bị được cho phép vào chính sách và gồm có ID phần cứng cho ổ nhớ USB.

Mức ưu tiên của việc cho phép người dùng chỉ cài đặt các thiết bị đã được phép

Để thực hiện nhiệm vụ này, bạn phải thực hiện được tất cả các bước trong kịch bản đầu tiên, Ngăn chặn cài đặt tất cả thiết bị.

Các bước cho phép người dùng cài đặt các thiết bị được phép

Trong phần này, bạn thêm các thiết bị được cho phép vào hạn chế được áp đặt trong phần trước bằng các tạo một danh sách các thiết bị được phép cài đặt.

Bước 1: Tạo một danh sách các thiết bị được phép cài đặt

Tạo một danh sách cách thiết bị được cho phép cài đặt

1. Đăng nhập vào máy tính như DMI-Client1\TestAdmin.

2. Nếu thiết bị của bạn hiện thời đã được cài đặt, hãy gỡ bỏ cài đặt nó.

3. Để mở Group Policy Object Editor, kích nút Start, đánh mmc gpedit.msc trong hộp Start Search, sau đó nhấn ENTER.

4. Trong cửa sổ Group Policy Object Editor, kích đúp Computer Configuration để mở nó. Sau đó mở Administrative Templates > System > Device Installation> Device Installation Restrictions.

5. Trong cửa sổ chi tiết, kích chuột phải vào Allow installation of devices that match any of these device IDs, sau đó kích Properties.

Hộp thoại chính sách xuất hiện với các thiết lập hiện tại của nó.

6. Trên tab Setting, kích Enabled để bật chính sách này

7. Kích Show để xem danh sách các thiết bị được cho phép trong hộp thoại Show Contents

Mặc định, danh sách này là chưa có gì

8. Kích Add để mở hộp thoại Add Item.

9. Nhập vào ID thiết bị (ID phần cứng thiết bị trước) cho thiết bị của bạn.

10. Kích OK để quay trở về hộp thoại Show Contents.

Thiết bị của bạn bây giờ xuất hiện trong danh sách.

11. Kích OK để quay trở về hộp thoại chính sách.

12. Kích OK để lưu thiết lập chính sách mới của bạn.

Bước 2: Kiểm tra danh sách các thiết bị được cho phép

Với thiết lập chính sách vừa cho phép, bạn có thể áp dụng nó cho máy tính và thử cài đặt thiết bị.

Kiểm tra danh sách các thiết bị được cho phép

1. Kích nút Start, đánh gpupdate /force trong hộp Start Search, sau đó nhấn ENTER.

2. Khi lệnh “gpudate” được thực hiện, log off máy tính, sau đó đăng nhập vào như DMI-Client1\TestUser.

3. Để mở Device Manager, kích nút Start, đánh mmc devmgmt.msc trong hộp Start Search, sau đó nhấn ENTER.

Thông báo dưới đây sẽ xuất hiện, thông báo này chỉ thị rằng bạn không có quyền thực hiện bất cứ thay đổi nào trong Device Manager.

4. Kích OK để đóng thông báo này.

Device Manager bắt đầu và bạn có thể xem được các thiết bị trong máy tính.

5. Cắm USB của bạn vào

Thiết bị xuất hiện trong Device Manager nằm trong nút Other devices cho tới khi Windows hoàn thành xong việc cài đặt.

6. Sau khi Windows hoàn tất việc cài đặt, thiết bị chuyển sang nút Disk Drives trong Device Manager và có các chức năng đầy đủ.

Phần 6: Ngăn chặn cài đặt các thiết bị muốn ngăn cấm
Phần 7: Kiểm soát việc đọc và ghi lên các thiết bị di động

Thứ Sáu, 25/05/2007 13:20
31 👨 1.240
0 Bình luận
Sắp xếp theo