Thủ thuật sử dụng Windows hoàn hảo hơn

Bạn có thể đặt logo hay thông tin của công ty hay cửa hàng máy tính của mình hiển thị trong My Computer, xóa bỏ chế độ autocomplete cho Internet Explorer hay tự động ngưng chương trình khi shutdown, mặc định menu start cho Windows … để sử dụng Windows hoàn hảo hơn.

Hiển thị logo của bạn trong My Computer

Khi mua máy tính lắp đặt sẵn ở các cửa hàng hay công ty, khi vào Properties của My Computer, bạn thường thấy logo hay thông tin về công ty của họ. Bạn cũng có thể tự tạo cho mình logo và hiển thị trên My Computer trong Windows 2000/XP/2003 theo các bước sau:

- Bạn tự tạo sẵn cho mình một logo với kích thước 118 x 92, hệ 256 màu, với định dạng là Bitmap (.bmp) với tên là OEMLOGO.BMP.

- Dùng Notepad soạn thảo một tập tin với tên là OEMINFO.INI có nội dung sau:

[General]

Manufacturer= Ten ban

Model=WorkStation

[Support Information]

line1="Nhap noi dung ban muon hien thi"

line2="--------------------------------------------------"

line3=”Nhap noi dung ban muon hien thi”

line4=”--------------------------------------------------”

line4=”BRING COLORS TO YOUR LIFE !!!”

line4=”--------------------------------------------------”

Phần [General] là thông tin về công ty hay cửa hàng của bạn. Phần [Support Information] là thông tin sẽ hiển thị khi bạn nhấn vào nút Support Information trong Properties của My Computer. Bạn cũng cần chú ý là khi sao lưu lại tập tin OEMINFO.INI trong Notepad, bạn phải để ngay phần “Save as Type” là “All files” và phần FileName là OEMINFO.INI.

- Đem 2 tập tin OEMINFO.INI và OEMLOGO.BMP vào “C:\WINDOWS\system32” (Tuỳ theo ổ đĩa hệ thống của bạn). Thoát ra ngoài Desktop, bạn nhấn F5 để refresh và phải chuột vào My Computer, chọn Properties sẽ thấy kết quả như hình trên.

Bỏ chế độ AutoComplete cho Internet Explorer

Internet Explorer có chế độ AutoComplete giúp bạn lưu lại thông tin về website hay tên tài khoản … nhưng việc này không an toàn đối với máy tính nhiều người dùng chung. Muốn xoá bỏ chế độ này, bạn mở Internet Explorer và thao tác như sau:

- Vào Tools - chọn Internet Options trên thanh Menu hoặc cũng có thể phải chuột vào biểu tượng Internet Explorer trên Desktop rồi chọn Properties.

- Chọn thẻ Content. Nhấn vào nút AutoComplete.

- Bỏ chọn “Use AutoComplete for” để bỏ chức năng này, hay nếu bạn chỉ muốn xóa bỏ thông tin đang được lưu trữ thì nhấn “Clear Forms”.

- Nhấn OK để hoàn tất.

Tự động ngắt các chương trình khi shutdown

Khi shutdown PC, có thể còn nhiều chương trình vẫn hoạt động ẩn và các tập tin rác được tạo ra trong khi PC hoạt động. Để Windows tự động ngưng các chương trình trong một khoảng thời gian cho phép, không làm hỏng chương trình và xoá sạch các tập tin rác khi shutdown ta tạo một tập tin với tên: shutdowntp143.reg với Notepad có nội dung:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]

"ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000001

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]

"AutoEndTasks"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]

"WaitToKillServiceTimeout"="1000"

Sau khi sao lưu lại, bạn double click vào shutdowntp143.reg để nhập thiết lập mới cho Windows vào Registry. Hoặc muốn bỏ đi thiết lập này, bạn chỉ cần vào lại Registry Editor và xoá đi các key giá trị trên.

Chú ý: Nếu trình Anti-virus của bạn thông báo về “malicious script” thì bạn cứ “allow” để tập tin trên được hoạt động.

Mặc định sử dụng Classic Start Menu trong Windows XP

Windows XP cho phép bạn chọn lựa giữa hai dạng menu: Windows XP Start menu và Classic menu. Đối với các bạn đã sử dụng quen Menu của Windows ở các phiên bản trước đây và không muốn người khác thay đổi menu trên máy của mình, có thể thiết lập menu Classic làm mặc định cho Windows XP như sau:

- Vào Start – Run, gõ “regedit” để mở Registry Editor

- Chuyển đến nhánh:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

- Nếu chưa có bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa lại giá trị DWORD của kiểu dữ liệu REG_DWORD có tên là [NoSimpleStartMenu] . Với giá trị là: 0 hoặc 1

- 0 là mặc định / 1 là buộc user sử dụng Classic Start Menu.

- Đóng Registry và Restart lại rồi thử thay đổi Start Menu thành kiểu của Windows XP để kiểm tra.

Thứ Sáu, 13/05/2005 14:44
31 👨 591
0 Bình luận
Sắp xếp theo