Mô hình (The Schema) - Bài 3

Mô hình AD MMC không phải là một cảnh quan tiêu biểu của Mô hình AD. Nó cung cấp Một Cảnh quan của mô hình, che đậy tất cả cá nhân quy cho mỗi class và thuộc tính của đối tượng đó. Hướng dẫn cơ bản chỉ ra thông tin quan trọng mà bạn cần khi nhìn mô hình. Ðể có một tiêu biểu xem xét tất cả thuộc tính riêng lẻ cho tất cả classSchema và classAttribute đối tượng trong AD, bạn có thể xử dụng MMC ADSIEdit.

Hình 1.1 Cảnh quan của mô hình AD xử dụng MMC.

Tạo ra AD Schema xử dụng MMC

  1. Log on as Administrator.

  2. Trong Run, đánh chữ Adminpak.msi (%windir%\system32\adminpak.msi), sau đó làm theo sự hướng dẫn của Windows 2000 Administration Tools Setup wizard.

  3. Trong Run, đánh chữ mmc /a, và bấm vào OK.

  4. Trong bảng Console, chọn Add/Remove Snap-in, và chọn vào Add.

  5. Bên trong Snap-in, chọn Active Directory Schema, rồi Close.

  6. Nếu bạn không muốn chọn thêm những snap-in cho console, bấm nút OK.

  7. Trong bảng Console, chọn Save và cho tên dễ nhớ như AD Schema.

  8. Trong tương lai khi bạn cần xử dụng công cụ này, nó nằm trong Administrative Tools \ AD Schema.msc.

Xin lưu ý

  • Thay đổi mô hình AD là một công việc đòi hỏi sự hiểu biết và tay nghề cao của cả hai người lập trình và người điều hành hệ thống.

  • Không nên thay đổi mô hình AD trên hệ thống mạng đang làm việc, bạn chỉ nên bỏ chúng lên sau khi đã chắc chắn thử nghiệm đặc biệt nhất là trước khi cho vào hệ thống forest.

Các bài đã đưa:

Quản lý Active Directory - Bài I

Những nền tảng của Active Directory - bài II

Thứ Sáu, 20/02/2004 04:40
31 👨 563
0 Bình luận
Sắp xếp theo