EU trừng phạt hành vi khuyến khích khủng bố trên Internet

Liên minh châu Âu EU đã đồng ý thắt chặt luật chống lại việc khuyến khích chủ nghĩa khủng bố nhằm hạn chế những nhóm phản động trên Internet.

Các bộ trưởng EU đã đạt được thoả thuận tại Luxembourg trên một kế hoạch hoạt động để ngăn chặn các nhóm vũ trang có trang bị vũ khí và thuốc nổ. Cảnh sát cho rằng Internet đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng có thể chia sẻ bí quyết, lập kế hoạch và phổ biến tuyên truyền tới một số đông người xem.

Một bộ trưởng cho biết: “Internet đã tác động và huy động những kẻ khủng bố, giúp chúng vận hành như một trại lính. Vì vậy, mỗi nước thành viên sẽ phải thiết lập những biện pháp đảm bảo ngăn chặn các liên kết khủng bố bao gồm khích động cộng đồng để giao phó nhiệm vụ khủng bố, tuyển mộ cho chủ nghĩa khủng bố và huấn luyện cho chủ nghĩa khủng bố.”

Một quan chức người Tây Ba Nha, Julio Perez Hermandez nói: “Rất khó để đoán trước những hành động khủng bố tại Tây Ba Nha, nhưng không nên chờ đợi để biết rằng có chủ nghĩa khủng bố tại nước mình. Chúng tôi đang cố gắng nỗ lực khuyên giải những người tham gia chiến dịch dân quyền vì luật mới cho phép không được hạn chế tự do ngôn luận và tự do của đám đông.

Trước khi kí kết, luật này vẫn cần được xác nhận bởi các bộ trưởng sau khi một số quốc gia bàn luận thêm về nó. EU đã bàn với các quốc gia như Tây Ba Nha và Ý để sẵn sàng phạt các hành vi kích động tới chủ nghĩa khủng bố, nhưng một số quốc gia khác như Thụy Điển, Nauy sẽ phải thay đổi luật pháp của họ để áp dụng văn bản mới của EU.

Dưới kế hoạch tăng cường sự an toàn, các Bộ trưởng đồng ý thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm những chất nổ bị đánh cắp và những ngòi nổ vào cuối năm. Họ cũng đạt được thoả thuận tạo ra ngân hàng dữ liệu Bom châu Âu, cho phép cung cấp thông tin cho cảnh sát và chính phủ truy nhập thông tin trên những biến cố có liên quan.

Thứ Ba, 22/04/2008 08:55
31 👨 14
0 Bình luận
Sắp xếp theo