Biến chiếc PC của bạn thành máy Mac

Nếu như có một lần nào đó bạn nhìn thấy qua giao diện của máy Mac thì chắc hẳn bạn sẽ không thể không thích thú vì giao diện và màu sắc của nó, cũng như những tiện ích đi kèm theo trông thật ngầu và thật bắt mắt?

Vậy tại sao bạn không mau biến khuôn mặt chiếc PC của bạn thành máy Mac với vài phần mềm hỗ trợ chạy trên Windows.

Để biến khuôn mặt chiếc PC của bạn thành Mac thì bạn cần một số phần mềm sau:

- StyleXP (http://www.tgtsoft.com/prod_sxp.php ) hay WindowBlinds (http://www.stardock.com/products/windowblinds/) (các phần mềm này dùng để tạo giao diện cho hệ điều hành của bạn).

- ObjectBar (http://www.stardock.com/products/objectbar/) (Phần mềm này dùng để tạo các menu trên thanh Finder bar ở phía trên của desktop như là: File, Edit, View….).

- ObjectDock (http://www.stardock.com/products/objectdock/) hay MobyDock (http://www.mobydock.com/ (Các phần mềm dùng để tạo một thanh Taskbar ở phía dưới màn hình desktop có chứa các Icon và shortcut cho các chương trình).

- Trillian (http://www.trillian.cc/) (Chương trình này dùng để chat và có thể thay đổi giao diện giống như là chương trình iChat của Mac).

- YzToolbar và YzShadow và (http://www.osx-e.com) (Hai chương trình này dùng để thay đổi giao diện của thanh Toolbar ở các cửa sổ chương trình và hiệu ứng đổ bóng như là của Mac).

- Rainlendar (http://www.ipi.fi/%7Erainy/index.php?pn=projects&project=rainlendar) (chương trình này dùng để tạo một tấm lịch trên màn hình Desktop)

- Rainmeter (http://www.ipi.fi/%7Erainy/index.php?pn=skins&project=rainmeter&seite=1) Chương trình này dùng để hiển thị các thông số hoạt động của hệ thống trên màn hình Desktop).

- Samurize (http://www.samurize.com/modules/news/) Chương trình này giống như là phần Konfabulator của Mac, nó giúp hiển thị các thông tin trên màn hình như là: thời gian, thời tiết……).

- iTunes for Windows (http://www.apple.com/itunes/) (Chương trình chơi nhạc).

- Icons (http://www.osx-e.com/modules.php?modid=1&action=show&id=42) (Giúp tạo các Icon trên màn hình Desktop).

Thực hiện chuyển đổi:

1. Đầu tiên bạn dùng Style XP hay là Windows Blinds để cải biến phần giao diện chính của Windows thành Mac. Bạn có thể không cần phải tự thiết kế chúng mà có thể lên mạng Internet để tải về các skins này, bạn có thể tìm thấy các skins này tại địa chỉ web sau: http://www.studiotwentyeight.com/.

2. Tiếp theo bạn dùng ObjectBar để tạo các menu trên thanh Finder bar như của Mac, tiếp theo bạn có thể tải các skins cho nó để làm nó giống như là của Mac hơn, các skins này bạn cũng có thể tìm thấy trên Internet hay là có sẳn một số cái trong chương trình.

3. Tiếp theo bạn dùng ObjectDock để tạo một thanh Taskbar nằm ở phía dưới của màn hình Desktop có chứa những Icons và shorcut của các chương trình thường dùng.

4. Tiếp theo bạn cài chương trình chat Trillian, chương trình này cho phép bạn có thể chat với nhiều account của các chương trình khác như là: AIM, MSN, ICQ, IRC. Tiếp theo bạn thay đổi giao diện của nó giống như là chương trình iChat của Mac, bạn có thể tìm thấy các skins của iChat cho Trillian tại địa chỉ sau: http://www.deviantart.com/view/2781557.

5. Tiếp theo bạn cài YzToolbar và YzShadow để tạo các hiệu ứng đổ bóng cho các Icon hay cho các thanh Toolbar, ngoài ra bạn có thể tải giao diện cho nó tại Aqua-Soft (http://www.aqua-soft.org/ ) hay AquaXP (http://www.aquaxp.com/) để thay đổi.

6. Tiếp theo bạn cài Rainlendar và Rainmeter để tạo một tấm lịch trên màn hình Desktop và các thông số hoạt động máy tính trên Desktop. Bạn cũng có thể tải các skins tại các địa chỉ Aqua-Soft hay AquaXP.

7. Tiếp theo bạn cài chương trình Samurize để thêm các công cụ tiện ích cho nó, chương trình này có rất nhiều bộ tiện ích kèm theo, do đó bạn có thể vào trang web chính của chương trình để tải về những thứ cần thiết (http://www.samurize.com), bạn cũng nên vào các trang web Aqua-Soft hay AquaXP để tải các giao diện phù hợp cho Mac.

8. Sau cùng để chương trình nghe nhạc iTunes for Windows của bạn giống như là chương trình iTunes for Macintosh thì bạn có thể tải các bản plug-in (http://www.aqua-soft.org/board/index.php?showtopic=15308&st=0) thêm vào cho giống iTunes for Macintosh hơn là xong.

Thứ Ba, 28/03/2017 09:29
31 👨 587
0 Bình luận
Sắp xếp theo