Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://support.microsoft.com/vi-vn/help/310747/description-of-windows-xp-and-windows-server-2003-system-file-checker

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy