Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://support.microsoft.com/vi-vn/help/949104/how-to-update-the-windows-update-agent-to-the-latest-version

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập